ทำบุญออนไลน์

รวมแหล่งทำบุญออนไลน์…วิธีง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว

รวมแหล่ง ทำบุญออนไลน์ วิธีง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว

ปัจจุบันมีผู้รอคอยความช่วยเหลือผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก  เช่น  เด็กยากไร้  เด็กกำพร้า  ผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่มีค่ารักษาพยาบาล  สัตว์ที่ถูกทำร้าย  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกรุกราน  ผู้หญิงที่ถูกทำร้าย  รวมถึงคนพิการที่ยังรอคอยโอกาส ซีเคร็ตจึงรวบรวมสารพัดวิธี ทำบุญออนไลน์ ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว มาฝากค่ะ

 

คลิก!  ช่วยเหลือ “เด็ก” ผ่านโลกออนไลน์

ยังมีเด็กอีกมากที่รอความช่วยเหลือ  สิ่งที่พวกเขาต้องการส่วนใหญ่  คือ  ทุนการศึกษา  อาหาร  ของเล่นเสริมพัฒนาการ  อุปกรณ์เครื่องเขียน  อุปกรณ์กีฬา  รวมไปจนถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่หลายคนอาจมองข้าม  เช่น  ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป  เสื้อผ้า  ขวดนม  นมผง  เป็นต้น

รวมเว็บไซต์ของเด็ก ที่ยังรอคอยความช่วยเหลือ

มูลนิธิเด็ก  ผ่านทาง www.ffc.or.th

มูลนิธิดวงประทีป  ผ่านทาง www.dpf.or.th

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  ผ่านทาง www.worldvision.or.th

บ้านเด็กเร่ร่อน  ผ่านทาง www.bandekraeron.com

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  ผ่านทาง www.iamchild.org

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ผ่านทาง www.thaichildrights.org

มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย  ผ่านทาง foundations.plarnkhoi.com

มูลนิธิรักษ์เด็ก  ผ่านทาง www.rakdek.or.th

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผ่านทาง www.sosthailand.org

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  ผ่านทาง www.fblcthai.org

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน  ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ  สยามบรม-ราชกุมารี  ผ่านทาง www.ccfthai.or.th

มูลนิธิ / สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย ผ่านทาง www.orphanagethailand.com

องค์การยูนิเซฟผ่านทาง www.unicef.org/thailand

 

 

คลิก!  ช่วยเหลือ “ผู้ป่วยยากไร้” ผ่านโลกออนไลน์

สาเหตุต่าง ๆ ของโรคภัยไข้เจ็บที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน  ส่งผลให้ผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะกลุ่มของ “ผู้ป่วยยากไร้” นอกจากพวกเขาต้องผจญกับปัญหาความเจ็บป่วยแล้ว  ยังต้องทนทุกข์กับปัญหา “การเงิน” ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันอีกด้วย

รวมเว็บไซต์ของผู้ป่วยยากไร้ที่ยังรอคอยความช่วยเหลือ

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ  ผ่านทาง www.doctordek.com

ช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์  ผ่านทาง www.priest-hospital.go.th

ช่วยเหลือเด็กป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่  มูลนิธิสร้างรอยยิ้มผ่านทาง www.operationsmile.or.th

มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก  ผ่านทาง www.pcsf.org

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผ่านทาง www.thaiheartfound.org

กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก  ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระวรราชาทินัดดามาตุ  ผ่านทาง www.childrencancerfund.org

ศิริราชมูลนิธิ  ผ่านทาง www.si.mahidol.ac.th/office_m/foundation

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก  ผ่านทาง www.thaichf.org

มูลนิธิรามาธิบดี  ผ่านทาง www.ramafoundation.or.th

ช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคเลือดและมะเร็ง  มูลนิธิสายธารแห่งความหวังผ่านทาง www.wishingwellthai.org

วัดพระบาทน้ำพุ  ผ่านทาง www.phrabatnampu.org

 

คลิก!  ช่วยเหลือ “สัตว์” ผ่านโลกออนไลน์

การละเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นการรักษาศีลข้อแรกของศีล 5  ซึ่งเป็นศีลขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนิกชน  แต่ปัจจุบันกลับมีสัตว์ที่ถูกทำร้ายและถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากคุณสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ผ่านทางเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

รวมเว็บไซต์ของสัตว์น้อยใหญ่ที่ยังรอคอยความช่วยเหลือ

มูลนิธิเพื่อนช้าง  ผ่านทาง www.elephant-soraida.com

มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ  ผ่านทาง www.home4animals.org

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย  ผ่านทาง www.soidog.org/th

มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย  ผ่านทาง www.wildlifeofthailand.org

มูลนิธิสันติสุข  เพื่อสุนัขและแมวจรจัด  ผ่านทาง www.santisookdogsandcats.org/th

มูลนิธิรักสัตว์ป่า ผ่านทาง www.lovewildlife.org

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ผ่านทาง www.wfft.org/th

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  ผ่านทาง www.wildlifefund.or.th

 

คลิก!  ช่วยเหลือ “ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ผ่านโลกออนไลน์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมคือปัญหาใหญ่ระดับโลกที่นับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ดังจะเห็นได้จากวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นแทบทุกปีและทุกทวีปทั่วโลก  คุณสามารถมีส่วนช่วยเหลือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ต

รวมเว็บไซต์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังรอคอยความช่วยเหลือ

มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย  ผ่านทาง www.envcorpthai.com

องค์กร World Wide Fund for Nature  หรือ WWF  ผ่านทาง www.wwf.or.th

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  ผ่านทาง www.seub.or.th

มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ  ผ่านทาง www.terraper.org

 

 

คลิก!  ช่วยเหลือ “ผู้หญิงที่ถูกทำร้าย” ผ่านโลกออนไลน์

เหยื่อของปัญหาสังคมส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับ “ผู้หญิง” เพราะเป็นเพศที่อ่อนแอ  หากพวกเธอไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม  ก็มีโอกาสที่จะกลับไปพบกับปัญหาเดิม ๆ วนเวียนไม่รู้จบ

รวมเว็บไซต์ของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายที่ยังรอคอยความช่วยเหลือ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุผ่านทาง www.apsw-thailand.org

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี  ผ่านทาง www.goodwillthailand.org/th

มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต  ผ่านทาง www.projlife.com

มูลนิธิเพื่อนหญิง  ผ่านทาง www.fowomen.org

มูลนิธิผู้หญิง  ผ่านทาง www.womenthai.org

 

คลิก!  ช่วยเหลือ “คนพิการ”ผ่านโลกออนไลน์

คนพิการจำนวนไม่น้อยที่พร้อมกลับสู่สังคมอีกครั้งเพียงแต่ขาดแคลนโอกาส  ขาดกำลังใจ  รวมถึงขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดหาเครื่องมือช่วยเหลือในการดำรงชีวิตคุณก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้

รวมเว็บไซต์ของผู้พิการที่ยังรอคอยความช่วยเหลือ

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย  ผ่านทาง www.tddf.or.th

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ผ่านทาง www.blind.or.th

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  ผ่านทาง www.wiriya.net

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ผ่านทาง www.fwc1954.org

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  ผ่านทาง www.fcdthailand.org

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  ผ่านทาง www.mahatai.org

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ผ่านทาง www.fmrth.com

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ  ผ่านทาง www.fepdthailand.org

 

การทำบุญในโลกออนไลน์ก็ไม่ต่างจากการทำบุญในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าบุญนั้นเกิดจากจิตใจอันบริสุทธิ์  ก็นับเป็นบุญที่น่าอนุโมทนายิ่งเช่นกัน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.