วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน สร้างเกราะให้จิตใจด้วยการเจริญสติและปฏิบัติกรรมฐาน

วัดอัมพวัน สร้างเกราะให้จิตใจด้วยการเจริญสติและปฏิบัติกรรมฐาน

เป็นเวลากว่า 50 ปีที่ วัดอัมพวัน ทำหน้าที่เผยแผ่ความรู้ทางกรรมฐานและการปฏิบัติธรรมที่เรียบง่ายให้แก่พุทธศาสนิกชน

วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มเปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมฝ่ายคฤหัสถ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ด้วยความตั้งมั่นของพระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ที่ต้องการสร้างเกราะป้องกันจิตใจให้พุทธศาสนิกชนจากสิ่งรบกวนต่าง ๆ ทั้งจากภายนอก เช่น เหตุการณ์ที่เข้ามากระทบและภายใน เช่น อารมณ์ชื่นชอบ โกรธ เกลียด เป็นต้นโดยคาดหวังว่า “แม้มีผู้เข้าใจกรรมฐานและนำแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพียง 1 คนจาก 100 คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว”

แนวทางปฏิบัติ

สติปัฏฐาน 4 แนวพอง - ยุบ กำหนดรู้ 4 ส่วน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อฝึกสติให้เข้มแข็ง และรู้สภาพธรรมที่แท้จริงว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไป

หลักสูตรที่เปิดรับ

1. หลักสูตรปฏิบัติธรรม 3 วัน รับสมัครทุกวันศุกร์ ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

2. หลักสูตรปฏิบัติธรรม 7 วัน รับสมัครในวันโกน หรือก่อนวันพระ 1 วัน ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง 7 วัน

วัดอัมพวัน

ระเบียบปฏิบัติ

1. ชุดปฏิบัติธรรมต้องเป็นสีขาวแบบสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับ เมื่อแต่งชุดขาวแล้วห้ามออกนอกเขตภาวนา

2. ระหว่างการปฏิบัติธรรมต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัด ห้ามอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ สูบบุหรี่ เคี้ยวหมาก รวมทั้งห้ามเสพเครื่องดองของมึนเมาหรือนำยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสำนักเป็นอันขาด

3. หากสงสัยในข้อวัตรปฏิบัติให้สอบถามครูผู้สอน ห้ามพูดคุยสอบถามผู้ปฏิบัติด้วยกัน

4. ห้องพักหรือห้องปฏิบัติธรรมแยกชาย - หญิง ห้ามเพศตรงข้ามเข้าไปใช้โดยเด็ดขาด

5. ระหว่างการปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติต้องอยู่ในบริเวณที่กำหนดให้เท่านั้นไม่ควรออกนอกสถานที่ แต่หากมีธุระจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเสียก่อน

6. ผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องมีจดหมายอนุญาตจากผู้

ปกครอง โดยระบุชื่อผู้ปกครอง จำนวนวันที่อนุญาตให้มาปฏิบัติธรรม เบอร์โทรศัพท์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติและผู้ปกครองติดตัวมาด้วย

7. สำนักปฏิบัติธรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีซึ่งไม่มีผู้ปกครองมาด้วย (ยกเว้นได้รับอนุญาต) ผู้มีอาการทางจิตเวช โรคติดต่อ โรคที่สังคมรังเกียจ หรือมีอวัยวะไม่สมบูรณ์ และผู้ที่บวชเพื่อแก้บน

หมายเหตุ ระเบียบปฏิบัติข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติทั้งหมด ดังนั้นโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์www.jarun.org

วัดอัมพวัน

การเตรียมตัวก่อนการสมัคร

ผู้ปฏิบัติธรรมต้องกรอกใบสมัครแจ้งความจำนงขอปฏิบัติธรรม ใช้หลักฐานเป็นบัตรประชาชนหรือใบสำคัญแสดงสัญชาติ โดยไม่ต้องโทรศัพท์จองล่วงหน้า เพียงเดินทางมาสมัครให้ตรงวันเท่านั้น และควรมาลงทะเบียนก่อนเวลา 16.00 น. เมื่อถึงเวลา 17.00 น. จึงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดปฏิบัติธรรม จากนั้นเวลา 18.00 น. ให้ผู้ปฏิบัติมาพร้อมกัน ณ ศาลาคามวาสีเพื่อเข้าปฐมนิเทศและทำพิธีรับศีล 8 สำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนจะมีพิธีรับกรรมฐาน ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับพระอาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคล และจะมีพระอาจารย์มาสอนการนั่งสมาธิและเดินจงกรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน

กิจวัตรปฏิบัติธรรม

ผู้ปฏิบัติธรรมมาพร้อมกันที่ศาลาเวลา 4.00 น. เพื่อทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรม 30 นาทีจากนั้นเปลี่ยนอิริยาบถมานั่งกรรมฐาน 30 นาที สลับกันไปจนครบเวลาที่กำหนด โดยผู้ปฏิบัติอาจปรับเวลาให้มากหรือน้อยกว่าตามความเหมาะสมของสภาวะอารมณ์ จากนั้นเวลา 7.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเริ่มปฏิบัติธรรมเวลา 8.00 น. จนถึงเวลา 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น. ให้เริ่มปฏิบัติธรรมเช่นเดิม จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมดื่มน้ำปานะและพักผ่อนตามอัธยาศัย กระทั่งเวลา 18.30 น.ให้มาพร้อมกันที่ศาลาเพื่อทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรมจนถึงเวลา 21.00 น.

เมื่อได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้อง ควรนำไปใช้ด้วย ไม่เช่นนั้นก็ไม่ต่างกับการมีดาบที่คมกล้า แต่ไม่เคยชักออกจากฝักเลย 


เรื่อง พิชญา ภาพ สรยุทธ พุ่มภักดี


วัดอัมพวัน

ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี 16160

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3659-9381

หรือ www.jarun.org


บทความที่น่าสนใจ

ธรรมชาติ สอนธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดทุ่งไผ่

7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

9 วัดน่าไป ตามแนวรถไฟฟ้า ของชาวกรุง

“ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ” วัดต้นแบบแห่งความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.