กฏแรงดึงดูด

Dhamma Daily : กฏแรงดึงดูด ในทางพระพุทธศาสนาทำงานอย่างไร

Dhamma Daily : กฏแรงดึงดูด ในทางพระพุทธศาสนาทำงานอย่างไร

ถาม : กฏแรงดึงดูด ในทางพระพุทธศาสนาทำงานอย่างไร

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ : ธรรมชาติของจิตที่ไม่ได้ฝึกหัดปฎิบัติในทางพระพุทธศาสนา หรือขาดผู้รู้ชี้แนะนั้น จิตบุคคลนั้นย่อมไหลไปสู่สิ่งที่ต่ำหรือดึงดูดไปตามอำนาจของกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ เพราะจิตยังหลงอยู่  โง่อยู่ และจิตเกลือกกลั้วมานานนับภพชาติไม่ได้ เลยหลงชินกับสิ่งแบบนั้น ก็ไหลตามอำนาจของอารมณ์ เช่น โกรธมาจากโทสะเมื่อเราไม่ได้ดังใจ อำนาจราคะเมื่อเจอสิ่งที่ชอบใจถูกใจก็จะหลงไปตามนั้น  แต่ถ้าจิตที่ฝึกหัดปฎิบัติตามมรรคมีองค์แปดแล้ว ย่อมผ่องใส เป็นจิตที่มีความรู้ก็ไหลไปหาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ดังนั้นถ้าพูดในหลักพระพุทธศาสนาแล้ว การดึงดูดทางจิตใจมีฝ่ายดีซึ่งเป็นฝ่ายกุศล กับฝ่ายชั่ว ฝ่ายอกุศล แล้วแต่จิตบุคคลนั้นชินหรือเคยชินกับสิ่งไหนนั่นเอง


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความที่น่าสนใจ

Dhamma Daily: ทำอย่างไรไม่ให้รู้สึกแย่กับ คำวิพากษ์วิจารณ์ ของคนอื่น

Dhamma Daily : เรื่องของ เวรกรรม จะพิสูจน์ได้อย่างไร

Dhamma Daily : ถ้ารักงานแต่ เบื่อเจ้านาย เพราะไร้ความยุติธรรม ทำอย่างไรดี ?

Dhamma Daily: อยู่กินก่อนแต่ง ในความปกครองของพ่อแม่ ผิดศีลไหม

Dhamma Daily: เห็น ข่าวสะเทือนใจ ในโซเชียล ทำให้รู้สึกหดหู่ ควรจัดการความรู้สึกนี้อย่างไร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.