ชนะกรรม

Dhamma Daily : เราสามารถ ชนะกรรม ได้หรือไม่

Dhamma Daily : เราสามารถ ชนะกรรม ได้หรือไม่

ถาม : ในทางพระพุทธศาสนา คนเราสามารถ ชนะกรรม ได้หรือไม่ หากทำได้ต้องทำอย่างไร

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ : ในทางพระพุทธศาสนานั้น เราไม่สามารถ ชนะกรรม ได้ เรื่องกรรมเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมาก ยกเว้นพระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่พระองค์ก็ยอมรับในผลของกรรม เช่น พระโมคคัลลานะผู้เลิศทางมีฤทธิ์ อัครสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านยังยอมรับในผลของกรรมที่ถูกพวกโจรใช้ไม้ทุบจนร่างกายแหลกเหลว ทั้งที่สามารถใช้ฤทธิ์หลบหนีได้  แต่ท่านไม่ทำ ดังนั้นกฏแห่งกรรมที่ว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเป็นความจริง เมื่อเห็นดังนี้แล้วเราควรทำกรรมดีให้มากๆ เพื่อบุญกุศลนั้นมาค้ำชู และเวลากรรมชั่วมาถึงหรือถ้าเราทำดีมากๆ ถึงเวลากรรมชั่วส่งผลมา จะได้มีสิ่งค้ำชูช่วยเหลือได้ทันท่วงที และวิธีที่จะ ชนะกรรม คือทำทาน รักษาศีล ภาวนา นี่เป็นแนวทางหรือมรรคที่จะทำให้ชนะผลของกรรมได้ เมื่อความดีถึงที่สุดแล้ว จิตย่อมเบื่อหน่ายเกิดนิพทาญาณ ไม่ยึดติดทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว จิตย่อมปล่อยวางแล้วพ้นทุกข์นั่นเอง

 

Photo by Mika Matin on Unsplash

สามารถส่งเรื่องดี ๆ และปัญหาธรรมมาได้ที่ >>> Secret Magazine (Thailand)


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily: คุยกับแฟน เรื่องความตาย แต่เขาโกรธ ควรทำอย่างไรดีคะ

 ฆ่าหนู ที่สกปรกเพราะมากัดสายไฟ เป็นบาปหรือไม่

ทำบุญด้วยเหรียญ 50 สตางค์ ชาติหน้าเกิดมาจะไม่เต็มบาทจริงหรือ

 ทำอย่างไร อยากแก้ไข สิ่งที่เคยทำไม่ดีกับคนตาย

ทำอย่างไรจึง เอาชนะความเกลียด ที่แค่ได้ยินเสียงก็เกลียดแล้ว

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.