ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม

ค้นพบความสุขทางใจ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม

ค้นพบความสุขทางใจ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม

ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม ตั้งอยู่ที่ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรโดย คุณประไพ ไพฑูรย์ บริจาคที่ดินกว่า 25 ไร่ให้ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. 2545เพื่อสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

เดิมสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์มีเพียงเพิงหลังคามุงจากไม่กี่หลัง จึงไม่เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติธรรม ทั้งยังไม่เอื้อต่อภูมิอากาศของจังหวัดชุมพรที่ฝนตกตลอดทั้งปี ทางยุวพุทธฯจึงบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศร่วมกันบริจาคสมทบทุนจนสามารถสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ ชื่อว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ กุฏิรับรองพระสงฆ์ ศาลาสอบอารมณ์ รวมถึงอาคารที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชายและหญิงได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปี

ด้วยสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติอันเงียบสงบทำให้ที่นี่มีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้าน นักเรียนนักศึกษา และครูอาจารย์ในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง โดยแนวทางปฏิบัติของที่นี่เน้นวิธีเจริญสติอย่างต่อเนื่องตามแนวสติปัฏฐาน 4 คือ กาย เวทนา จิต และธรรม พร้อมหลักสูตรเฉพาะของ คุณแม่สิริกรินชัย ที่ชื่อว่า “การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” กิจกรรมส่วนใหญ่นำโดยพระวิปัสสนาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วประเทศ เช่น พระไพศาล วิสาโลพระอาจารย์มานพ อุปสโม เป็นต้น

ระยะเวลาในการจัดอบรมมีทั้งหลักสูตรไปเช้า - เย็นกลับ 1 วัน หลักสูตร 3 วัน และหลักสูตรเข้มข้น 7 วัน ให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความถนัด อีกทั้งห้องพักและห้องน้ำที่หลายคนมักเป็นกังวล ก็จัดเตรียมไว้ให้อย่างสะอาดเรียบร้อย พรั่งพร้อมด้วยเครื่องสาธารณูปโภคที่เหมาะต่อการปฏิบัติธรรม เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติสามารถปล่อยวางและเบิกบานในธรรมได้อย่างแท้จริง

นอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมแล้ว ที่นี่ยังโดดเด่นด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมด้วย เช่น หลักสูตรเผชิญความตายอย่างสงบ ธรรมเทศนา บรรพชาสามเณรลูกขวัญ ทั้งยังมีการสวดมนต์ไหว้พระ เดินจงกรม และนั่งสมาธิระยะสั้นในทุกวันพระและวันสำคัญทางศาสนาอีกด้วย

เรียกได้ว่า หากต้องการความสงบและมีความสุขทางใจ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯสวนประไพธรรม เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 


ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ 10 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 0-7759-9976 และ 0-2455-2525

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ybatoffice@ybat.org เว็ปไซต์ www.ybat.org เฟซบุ๊ก www.facebook.com/ybatpage


เรื่อง ชลธิชา แสงใสแก้ว ภาพ วรวุฒิ วิชาธร


บทความที่น่าสนใจ

ปฏิบัติธรรมเข้มข้น ณ วัดคลองตาลอง จ.นครราชสีมา

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร การศึกษาคือหัวใจสําคัญของการเผยแผ่

วัดคณิกาผล วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 3 ใน ย่านพลับพลาไชย

วัดยานนาวา แหล่งธรรมะเพื่อคนทุกวัย

วัดอัมพวัน สร้างเกราะให้จิตใจด้วยการเจริญสติและปฏิบัติกรรมฐาน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.