โดนโกงเงิน

Dhamma Daily: ผม โดนโกงเงิน แต่เห็นคนโกงยังอยู่ดีมีสุข เขาจะได้รับกรรมอย่างไร

Dhamma Daily: ผม โดนโกงเงิน แต่เห็นคนโกงยังอยู่ดีมีสุข เขาจะได้รับกรรมอย่างไร

ถาม: ผม โดนโกงเงิน ทุกข์ใจมาก ควรทำใจอย่างไรดี ผมเห็นคนโกงเขาก็ยังอยู่ดีมีสุข เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรครับ

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ ตอบคำถามนี้ไว้ว่า

ตอบ: ถ้าตามหลักพุทธศาสนา สิ่งทั้งหลายมีเหตุหรือที่มาทั้งนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลอย ๆ  เขาโกงเงินเราเพราะเราเคยไปโกงเงินเขา ชาตินี้เราไม่ได้ทำ แต่อดีตชาติเราเคยทำกับเขาไว้ เป็นเรื่องของกรรม ทีใครทีมัน หากยังผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทกันอยู่ ก็ตามล้างแค้นผลัดกันทำไม่จบสิ้น เป็นกงเกวียนกำเกวียน

เหตุการณ์บางอย่างถ้าจะตัดสินเฉพาะชาตินี้ ก็จะชี้ว่าฝ่ายนั้นผิด ฝ่ายนี้ถูก แต่ถ้าย้อนกลับไปถึงอดีต มันคือการแก้แค้น สมน้ำสมเนื้อกัน แต่ไม่รู้ว่าใครเริ่มทำใครก่อน และเริ่มกันตั้งแต่ชาติไหน  ถ้าบอกว่าชาตินี้มันโกงฉันฉันไม่ยอม ฉันเสียเปรียบ ก็จะไม่มีการให้อภัยกัน ถ้าเราคิดว่า เราเป็นหนี้เขาถึงเวลาเขามาทวงก็ใช้หนี้เขาไปเสีย เรื่องก็จะจบกัน

จริง ๆ แล้วเงินทองเราเสียไปในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ตั้งเยอะ บางคนเสียไปในทางอบายมุข หรือใช้ในสิ่งที่ไม่เกิดสาระก็ไม่น้อย บางอย่างก็ใช้บริโภคสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกาย เป็นโทษต่อคุณธรรม หากเราคิดใหม่ว่าเงินที่เขาโกงไปนี่ทำทานกับเขาไปเสีย เขาก็เคยทำดีกับเรามาก่อนไม่อย่างนั้นเราคงไม่ให้เขายืม  คิดแบบนี้จะได้สบายใจ ไม่ผูกใจเจ็บแค้น  ถ้าเราผูกใจอาฆาตพยาบาท ก็เป็นการจองเวรกัน ชาติต่อไปก็ทำกับเขาไม่จบไม่สิ้น

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร อโหสิกันไป

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ: พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


ที่มา: นิตยสาร Secret


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily : วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น สำหรับคนคิดมาก ฟุ้งซ่าน ท้อแท้ง่าย

Dhamma Daily : ชีวิตตกยาก ควรคิดอย่างไรให้ใจไม่ทุกข์ (มากไปกว่านี้)

Dhamma Daily : จะทำอย่างไรเมื่อคนที่คบด้วย โกหก ว่าโสด ทั้งๆ ที่มีแฟนอยู่แล้ว

Dhamma Daily : สามีคบชู้ ควรปรับใจอย่างไร ไม่ให้โกรธทั้งสามีและผู้หญิงคนใหม่

Dhamma Daily : เราจะมีวิธีดับจิตที่ชอบขุ่นเคือง ไม่พอใจ อารมร์ร้ายอย่างไรครับ

Dhamma Daily : ให้คำปรึกษา กับคนอื่นแต่ตัวเองทำอย่างที่แนะนำไม่ได้ อย่างนี้บาปหรือไม่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.