ชนะอุปสรรค

5 เคล็ดลับ ชนะอุปสรรค แบบชาวพุทธ

5 เคล็ดลับ ชนะอุปสรรค แบบชาวพุทธ

หลายคนที่พบเจออุปสรรคในชีวิตมากมาย  แต่ก็สามารถฝ่าฟันไปได้จนประสบความสำเร็จ  กลายเป็นตำนานเล่าขานให้เป็นตัวอย่างและเป็นกำลังใจแก่คนรุ่นหลัง  เคล็ดลับของพวกเขาคือ  ใช้สติและปัญญาจัดการกับปัญหา  แทนที่จะยอมจำนน วิธีต่อไปนี้จะช่วยให้สามารถพลิกวิธีคิดและเรียกสติขึ้นมาสู้กับอุปสรรคได้

 1. มองว่าอุปสรรคเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไป

  การมองว่าแท้จริงแล้วอุปสรรคก็เช่นเดียวกับทุกสิ่งในโลก คือไม่ใช่ของจีรังยั่งยืน  เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมคลี่คลายไปได้  เพียงแต่อาจต้องใช้ความพยายามและเวลาสักหน่อย  การคิดเช่นนี้จะช่วยให้คลายความหวาดกลัวหรือวิตกกังวลลงได้

 2. ฝึกเป็นนักคิดสร้างสรรค์

  กระตุ้นตัวเองให้มองหาวิธีแก้ปัญหาในมุมใหม่ ๆ  เช่น  คิดในทางตรงข้าม  คิดแง่บวก  คิดเชื่อมโยง  หรือคิดนอกกรอบ วิธีนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการแก้ไขปัญหาและจะทำให้อุปสรรคไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป

 3. ตีปัญหาให้แตก

  แยกปัญหาออกเป็นข้อ ๆ แล้วค่อย ๆ แก้ไปทีละเปลาะ วิธีนี้ต้องใช้จินตนาการสร้างภาพจำลองการแก้ไขปัญหาขึ้นในหัวให้ชัดเจน วิธีนี้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้น เห็นแนวทางแก้ปัญหาที่ชัดเจน และจัดการกับปัญหาแต่ละส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ควบคุมจิตใจให้สงบเยือกเย็น

  ผู้ที่จิตใจสงบไม่ซัดส่ายไปตามอารมณ์  มักเป็นผู้ที่อยู่ห่างไกลจากความทุกข์  และจิตใจที่สงบยังช่วยให้คนเรามีเหตุมีผลมากขึ้น  คุณจึงควรหาวิธีฝึกจิตใจให้คุ้นเคยกับความสงบเยือกเย็นไว้เสมอ  เพื่อว่าเมื่อใดที่เกิดปัญหาจะได้สงบจิตสงบใจได้ไม่ยาก  และวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างความสงบให้คุณได้ในทุก ๆ สถานการณ์ก็คือ  การสวดมนต์นั่นเอง

 5. สร้างขวัญและกำลังใจให้ตนเอง

  กำลังใจจากคนรอบข้างเป็นสิ่งที่เราไม่อาจบังคับได้ ดังนั้นคนฉลาดจึงต้องหาวิธีสร้างขวัญและกำลังใจให้ตนเอง เพื่อให้พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้เสมอไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้ง วิธีที่ดีมากวิธีหนึ่งในการเรียกขวัญและกำลังใจให้ตนเองก็คือ การสวดมนต์เพื่อทำจิตให้เป็นสมาธิ แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอให้อานุภาพแห่งพุทธมนต์นั้นปกป้องคุ้มครองเรา  ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ตามปรารถนา

 

ที่มา : นิตยสารซีเคร็ต

เรื่อง : เสาวลักษณ์  ศรีสุวรรณ,  นภ

Image by Scozzy from Pixabay

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.