กฏแรงดึงดูด

Dhamma Daily : กฏแรงดึงดูด ในทางพระพุทธศาสนาทำงานอย่างไร

Dhamma Daily : กฏแรงดึงดูด ในทางพระพุทธศาสนาทำงานอย่างไร

ถาม : กฏแรงดึงดูด ในทางพระพุทธศาสนาทำงานอย่างไร

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ : ธรรมชาติของจิตที่ไม่ได้ฝึกหัดปฎิบัติในทางพระพุทธศาสนา หรือขาดผู้รู้ชี้แนะนั้น จิตบุคคลนั้นย่อมไหลไปสู่สิ่งที่ต่ำหรือดึงดูดไปตามอำนาจของกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ เพราะจิตยังหลงอยู่  โง่อยู่ และจิตเกลือกกลั้วมานานนับภพชาติไม่ได้ เลยหลงชินกับสิ่งแบบนั้น ก็ไหลตามอำนาจของอารมณ์ เช่น โกรธมาจากโทสะเมื่อเราไม่ได้ดังใจ อำนาจราคะเมื่อเจอสิ่งที่ชอบใจถูกใจก็จะหลงไปตามนั้น  แต่ถ้าจิตที่ฝึกหัดปฎิบัติตามมรรคมีองค์แปดแล้ว ย่อมผ่องใส เป็นจิตที่มีความรู้ก็ไหลไปหาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ดังนั้นถ้าพูดในหลักพระพุทธศาสนาแล้ว การดึงดูดทางจิตใจมีฝ่ายดีซึ่งเป็นฝ่ายกุศล กับฝ่ายชั่ว ฝ่ายอกุศล แล้วแต่จิตบุคคลนั้นชินหรือเคยชินกับสิ่งไหนนั่นเอง

Photo by Bryan Goff on Unsplash


บทความที่น่าสนใจ

Dhamma Daily: สีกา โทรศัพท์พูดคุยกับพระสงฆ์นานเป็นชั่วโมง เป็นการผิดวินัยสงฆ์หรือไม่

Dhamma Daily : ทำอย่างไรไม่ให้เป็นคน คิดลบ

Dhamma Daily : หัวหน้างาน หวังดีจนเกินไป จ้ำจี้จำไชจนผมไม่มีโอกาสแสดงศักยภาพ ควรทำอย่างไรดีครับ

Dhamma Daily : ดิฉันทำงานหนักเพื่อหาเงินมาดูแล พ่อแม่ แต่พวกท่านกลับน้อยใจว่าลูกไม่มีเวลาให้ ทำอย่างไรดีคะ

Dhamma Daily : ตกงาน มานาน ทุกข์ใจมาก ทำอย่างไรดี

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.