ไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้

ไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้ ปลดล็อคใจโดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้ ปลดล็อคใจโดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

” ไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้ ” คำพูดนี้ของพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญอาจชวนให้สงสัยไม่มากก็น้อย แต่จะจริงหรือที่ไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้

มีสาเหตุหรือสมุทัยแล้วนั้น การแก้ปัญหา เราก็ไปดูจากปัญหาแต่ละอย่างว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ถ้าเรายังทําอย่างนั้นต่อไป ปัญหาก็ต้องเกิด ตัวทุกข์ก็เกิด ถ้ารู้ว่าสาเหตุคืออะไร แต่ยังทําเหมือนเดิม ปัญหาก็เกิดเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ไม่ทุกข์แล้ว เพราะรู้อยู่ว่าที่เกิดปัญหานั้นเนื่องจากละจากสาเหตุไม่ได้

อย่างเช่น ถ้ายังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ เลิกเหล้าไม่ได้รู้ทั้งรู้ว่าไม่ดี พอเป็นโรคอะไรที่เกิดจากสาเหตุนี้ เขาก็ยอมรับได้ เพราะเกิดจากตัวเขาเอง อย่างน้อยก็เป็นนิโรธทางใจ คือดับฉับพลันเด็ดขาด เพราะรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาแล้ว

ถ้าเป็นความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ ไม่อยากได้ ไม่อยากให้เกิดปัญหาหรือเจอปัญหา มีทางเลือกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ การละ หรือการไม่ทําอย่างเดิม เป็นการละสมุทัยละจากสาเหตุ ปัญหาก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่มี

แม้เราจะมีปัญหามากมาย แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุด หนัก ที่สุดคือการเวียนเกิดเวียนตาย การท่องเที่ยวในสังสารวัฏเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ภพแล้วภพเล่า ร้อยชาติแสนชาติการเวียนว่ายตายเกิดเป็นปัญหาหลัก เป็นภัยใหญ่ พอเราเกิดมาก็ต้องเจอกับสิ่งต่างๆมากมายในโลก เดี๋ยวก็เจอโลกธรรม8 ได้ลาภเสื่อมลาภ ได้ยศเสื่อมยศ นินทาสรรเสริญ สุขและทุกข์ เป็นของคู่กัน เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพราะมันเป็นของคู่โลก

การเวียนว่ายตายเกิดย่อมทําให้เราต้องมาถาม-ตอบปัญหากันไม่รู้จบ เรื่องชีวิต ธุรกิจ สามีภรรยา เรื่องโน้นเรื่องนี้ต่างๆนานา เป็นแบบนี้ไปร้อยชาติแสนชาติ เพราะเรากลับมาเกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่า แล้วก็ไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจปรารถนา ไม่มีเลย การที่สัตว์พึงจะสมหวัง สมปรารถนาทุกประการเป็นไปไม่ได้ ผิดหลักธรรมชาติ ทุกสรรพสิ่ง เมื่อเรามีความปรารถนาสิ่งใด ย่อมไม่ได้สิ่งนั้น

ลองมองดูที่ใจ ตอนนี้มีความสุขหรือความทุกข์ หรือหากวันหนึ่งการพลัดพรากสูญเสีย ไม่ได้ดังหวัง ไม่ได้ดังปรารถนา แล้วเราจะมีความสุขมากเลย แบบนี้มีบ้างไหม

เมื่อปัญหาใหญ่คือการเวียนว่ายตายเกิดที่ให้เรามาเจอกับปัญหาและความทุกข์ไม่จบสิ้น เราจึงต้องเรียนรู้ศึกษาวิธีที่จะไปจากโลก พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิด จากสังสารวัฏ เพื่อจบปัญหาทั้งปวง วิธีที่ว่านี้คือ การเจริญ มรรคมีองค์8ประการ เจริญมรรคให้สมบูรณ์ วันนี้เจริญได้เท่านั้น ปีนี้เจริญได้เท่านี้

อย่างน้อยการเจริญมรรคสะสมไปเรื่อยๆย่อมทําให้ การเดินทางในชาติใดชาติหนึ่งสมบูรณ์ เป็นพละกําลังให้เดินไปสุดทาง

ที่มา : นิตยสาร Secret ฉบับที่ 234

เรื่อง : พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เรียบเรียง : เชิญพร คงมา

ภาพ :  https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily : คนที่ดูถูก รังแก ทําร้ายคนอื่นจะได้รับผลกรรมอย่างไร โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

โลกิยนิพพาน แตกต่างกับโลกุตตรนิพพานอย่างไร โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

แก้เครียดจากการทำงานด้วยธรรมะ บทความธรรมะดี ๆ จากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

วิธีรับมือลูกน้องเจ้าปัญหาด้วยธรรมะของพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ยุติ วงจรปฏิจจสมุปบาท เพื่อตัดภพให้สิ้นชาติ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ