ชนะกรรม

Dhamma Daily : คนเราสามารถ ชนะกรรม ได้หรือไม่ ?

Dhamma Daily : คนเราสามารถ ชนะกรรม ได้หรือไม่ ?

พาทุกท่านไปฟังคำตอบนี้กัน คนเราสามารถ ชนะกรรม ได้จริงหรือ พระอาจารย์ ดร.นิตินัย อุดมกัน เป็นพระอาจารย์ตอบคำถามธรรมในครั้งนี้

ถาม : ในทางพระพุทธศาสนา คนเราสามารถชนะกรรม ได้หรือไม่ หากทำได้ต้องทำอย่างไร

พระ ดร.นิตินัย อุดมกันตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ : ในทางพระพุทธศาสนานั้น เราไม่สามารถชนะกรรมได้ เรื่องกรรมเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมาก ยกเว้นพระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่พระองค์ก็ยอมรับในผลของกรรม เช่น พระโมคคัลลานะผู้เลิศทางมีฤทธิ์ อัครสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านยังยอมรับในผลของกรรมที่ถูกพวกโจรใช้ไม้ทุบจนร่างกายแหลกเหลว ทั้งที่สามารถใช้ฤทธิ์หลบหนีได้  แต่ท่านไม่ทำ ดังนั้นกฏแห่งกรรมที่ว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเป็นความจริง เมื่อเห็นดังนี้แล้วเราควรทำกรรมดีให้มากๆ เพื่อบุญกุศลนั้นมาค้ำชู และเวลากรรมชั่วมาถึงหรือถ้าเราทำดีมากๆ ถึงเวลากรรมชั่วส่งผลมา จะได้มีสิ่งค้ำชูช่วยเหลือได้ทันท่วงที และวิธีที่จะชนะกรรม คือทำทาน รักษาศีล ภาวนา นี่เป็นแนวทางหรือมรรคที่จะทำให้ชนะผลของกรรมได้ เมื่อความดีถึงที่สุดแล้ว จิตย่อมเบื่อหน่ายเกิดนิพทาญาณ ไม่ยึดติดทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว จิตย่อมปล่อยวางแล้วพ้นทุกข์นั่นเอง

Photo by Robert Wnuk on Unsplash


บทความที่น่าสนใจ

ถ้าอยากอายุยืนขึ้น ควรทำอย่างไร ? เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องอายุยืนกับพระอานนท์

Dhamma Daily : คุณยายดุ ชอบด่าทอต่อว่าลูกหลาน ควรทำอย่างไรดี

เมื่อชาตินี้มีกรรม ก็ควรเข้าใจกรรมเพื่อจะได้ไม่ต้อง ก้มหน้ารับกรรม

ลูกต้องรับกรรม เพราะแม่ทำแท้ง เรื่องเล่าชวนคิด คุณเชื่อเรื่องแบบนี้หรือไม่?

สุกรเปรต วิบากกรรมของผู้ยุยงให้คนอื่นแตกแยก

รอยยิ้มพระอรหันต์ เพราะเห็นอชครเปรต ผีเปรต โจรเผาวัด

ชีวิตต่างแดน ที่ เพื่อนสนิท ชวนว่าดี แต่แท้ที่จริงคือ ขุมนรก ’ !

พระเนมิราช พระราชาผู้ท่องนรก-สวรรค์

การพัฒนาจิต 2 วิธี ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน บทความธรรมะจากพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ    

มารดาของนายเรือผู้ปรารถนาพระโพธิญาณ อดีตพระชาติของ พระนางสิริมหามายา

True Story: เขาเรียกผมว่า “ไอ้สารเลว”

จูเฬกสาฎก มีอันจะกินในชั่วข้ามคืน เพราะผ้าห่มผืนเดียว

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.