Q: แชร์กิจกรรมช่วยเหลือเด็กและสัตว์บน facebook และ Instagram แต่ไม่เคยบริจาคเลย จะได้บุญไหม

ถาม:

ชอบแชร์กิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กและสัตว์บน facebook และ Instagram แต่ไม่เคยบริจาคเลยเพราะไม่มีเงิน แบบนี้จะได้บุญไหม

ตอบ:

ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา การทำบุญแต่ละรูปแบบย่อมได้อานิสงส์ที่ต่างกัน เช่น การทำบุญที่เราทำเองโดยไม่ชวนผู้อื่นมาร่วม เชื่อว่าเมื่อเกิดในภพภูมิใหม่จะเป็นคนมั่งคั่งในทรัพย์สมบัติ แต่ขาดบริวาร การทำบุญที่ทำเองและชักชวนผู้อื่นร่วมทำบุญด้วย เชื่อว่าเมื่อเกิดชาติหน้าจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวย มีเพื่อนฝูงและบริวารมากมาย ส่วนการชักชวนคนอื่นทำบุญแต่เราไม่ได้ร่วมทำบุญด้วยนั้น กล่าวว่าเมื่อเกิดในภพภูมิใหม่จะมีเพื่อนฝูงและบริวารมากมาย แต่ไม่ค่อยมีทรัพย์สมบัติ การแชร์กิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กและสัตว์บน facebook และ Instagram แม้จะไม่เคยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ก็ถือว่าได้บุญจากการเป็นสะพานบุญให้ผู้อื่นได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ การทำสิ่งดีงามที่ถูกที่ควร อย่าคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับ ขอเพียงให้มีความสุขที่ได้ทำ ความอิ่มเอมใจสุขใจจะบังเกิดแก่เราทันทีโดยไม่ต้องรอชาติหน้า “บุญนั้นเกิดด้วยแรงศรัทธา จะทำมากหรือทำน้อยก็ย่อมเกิดบุญเช่นเดียวกัน”


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.