ปลายปีนี้ (ธันวาคม 2559) ไปปฏิบัติธรรม ที่ไหนกันดีนะ

รวมสถาน ปฏิบัติธรรม สำหรับช่วงปลายปี 2559

หลายคนชื่นชอบการไป ปฏิบัติธรรม ในช่วงปลายปี เพราะนอกจากจะได้ชาร์จพลังรับการเริ่มต้นปีใหม่แล้ว ยังได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายอีกด้วย หากใครกำลังมองหาสถานปฏิบัติธรรมสำหรับช่วงปลายปีนี้ เรามีตัวเลือกมาให้ค่ะ

ภาคกลาง

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

แนวทางปฏิบัติ: กำหนดรู้ปัจจุบัน คอร์ส “จิตตภาวนา 6 โดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร) / พอง-ยุบ คอร์ส “วิปัสสนาเบื้องต้น โดย อาจารย์เรณู ทัศณรงค์”
วันที่: คอร์สจิตตภาวนา 6 จัดขึ้นวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 / คอร์ส “วิปัสสนาเบื้องต้น จัดขึ้นวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559
สถานที่: ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
รายละเอียด: http://www.ybat.org/v5/calendar_activity.php / โทร. 0-2455-2525

ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ

แนวทางปฏิบัติ: สติปัฏฐาน 4 คือกาย เวทนา จิต ธรรม
วันที่: ปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษ วันที่ 1-7 ธันวาคม 2559 หรือสามารปฏิบัติหลักสูตรปกติ คือไม่กำหนดเวลาและวันในการปฏิบัติ
สถานที่: วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุเทพมหานคร
รายละเอียด: http://www.msarc.info/ หรือโทร. (02) 223 6878

บ้านจิตสบาย กรุงเทพฯ

แนวทางปฏิบัติ: วิปัสนากรรมฐาน โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต จากวัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร
วันที่: 24 ธันวาคม 2559 (เต็มวัน)
เวลา 7.30-8.30 น. ใส่บาตร ฟังธรรม รับพร
เวลา 10.30-11.30 น., 15.00-16.30 น., 19.00-20.30 น. ฟังธรรม สมาธิภาวนา
เวลา 9.30-10.30 น., 12.30-15.00 น., 17.00-18.30 น. เดินจงกรม/นั่งสมาธิ
เวลา 18.30-19.00 น. ทำวัตรเย็น
สถานที่: บ้านจิตสบาย ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
รายละเอียด: http://www.jitsabuy.com/ โทร. 02-448-3392

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-022
บ้านจิตสบาย กรุงเทพฯ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

แนวทางปฏิบัติ: ดนตรีภาวนา ถือธุดงค์เนสัชชิก และปฏิบัติภาวนา
วันที่: 31 ธันวาคม 2559-1 มกราคม 2560 ในกิจกรรม “เทศกาลเจริญสติ 2560”
สถานที่: หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ), ถนนนิคมรถไฟสาย 2 กรุงเทพฯ
รายละเอียด: http://www.bia.or.th/ หรือ โทร.02-936 2800 ต่อ 7110 (09.30-17.00 น.ทุกวัน)

มูลนิธิแนบ  มหานีรานนท์

แนวทางปฏิบัติ: แบ่งเป็น 2 ภาค
ภาค 1  ปริยัติ (ทฤษฎี) เรียน 3 วัน วันละ 5 คาบวิชาเนื้อหากล่าวถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาพื้นฐาน  จิต  เจตสิก  รูป  นิพพานสังสารวัฏ  อริยสัจ 4  ศีล  สมาธิ  ปัญญาสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน  และสติปัฏฐาน  เน้นอบรมให้ปฏิบัติโดยใช้วิธีกำหนดรูป - นามเป็นอารมณ์  ให้พิจารณาอิริยาบถใหญ่ทั้ง 4 คือ  รูป  นั่ง - นอน - ยืน - เดิน  ให้รู้ทุกข์  และเห็นไตรลักษณ์รูป - นาม  เกิด  ดับ
ภาค 2  ปฏิบัติ 4 วัน ในเรือนกรรมฐานหรือรอบ ๆ เรือนกรรมฐานของตัวเอง
วันที่: 12-19 ธันวาคม 2559
สถานที่: มูลนิธิแนบ  มหานีรานนท์ หมู่ 2  พุทธมณฑลสาย 5  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด: www.nab.or.th โทร. 0-2889-4417, 0-2420-8024  เวลา 8.00 น. - 17.00 น.  ทุกวัน

3211
มูลนิธิแนบ  มหานีรานนท์

สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา) ปทุมธานี

แนวทางปฏิบัติ: เจริญสติแบบเคลื่อนไหว 14 จังหวะ ตามแบบหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
วันที่: 7-15 ธันวาคม 2559  สามารถเข้าร่วมคอร์สระยะสั้นแบบวันเดียว ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์และวันพระ
สถานที่: สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ ซอยเทพกุญชร 44/1  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด: http://wat-plaina.blogspot.com/ สอบถามรายละเอียดเพื่อฝึกเจริญสติได้ที่ info.watplaina@gmail.com หรือ โทร. 08-1202-1323  สุมลมานล์ (อั๋น)  08-1642-7928

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b2-026
สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา) ปทุมธานี

วัชรธรรมสถาน นครปฐม

แนวทางปฏิบัติ: สติปัฏฐาน 4 คือ การเจริญสติให้อยู่กับกายและใจ โดยพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
วันที่: 16 – 18 ธันวาคม 2559
สถานที่: วัชรธรรมสถาน ถนนนครชัยศรี – ดอนตูม ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด: สมัครปฏิบัติธรรมที่ http://vacharadham.com โทร. 080-620-2266 หรือ 090-669-8943 (จ-ศ หลัง 19.30 น., ส-อา ตลอดวัน)

wat1
วัชรธรรมสถาน นครปฐม

สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

แนวทางปฏิบัติ: วิปัสสนากรรมฐาน / สมถกรรมฐาน (ทางวัดไม่บังคับแนวทางปฏิบัติ แต่เน้นสอนการเจริญสติ ให้จิตรู้ปรมัตถธรรม)
วันที่: 17 – 25 ธันวาคม 2559
สถานที่: วัดมเหยงคณ์ หมู่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด: http://www.watmaheyong.org/calender/meditation_calender-th.html โทร. 035 881 601 – 2

วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

แนวทางปฏิบัติ: สติปัฏฐาน 4 แนวพอง - ยุบ กำหนดรู้ 4 ส่วน คือ กาย เวทนาจิต ธรรม
วันที่: มีให้เลือกสองแบบ
1. หลักสูตรปฏิบัติธรรม 3 วัน ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ รับสมัครวันที่ 2, 9, 16, 23 และ 30
2. หลักสูตรปฏิบัติธรรม 7 วัน ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง 7 วัน รับสมัครวันที่ 6, 14, 21 และ 27
*** วันที่รับสมัคร คือวันแรกของการปฏิบัติธรรม***
สถานที่: วัดอัมพวัน ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
รายละเอียด: www.jarun.org โทร. 0-3659-9381

ภาคอีสาน

วัดเวฬุวัน ขอนแก่น (สาขาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี)

วัดเวฬุวัน ขอนแก่น (สาขาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี)
แนวทางปฏิบัติ: วิปัสสนากรรมฐาน(เบื้องต้น) ตามแนวทางของหลวงพ่อจรัญ
วันที่: เปิดรับญาติธรรมเข้าปฏิบัติธรรมตลอด สามารถเข้าลงทะเบียนที่อาคารพระธรรมสิงหบุราจารย์ (สุริสา) ก่อนเวลา 16.00 น. ได้ทุกวัน
สถานที่: วัดเวฬุวัน หมู่ 15 บ้านเนินทอง ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด: http://www.veruwan.com โทรศัพท์มือถือ 083 662 6363 อีเมล veruwan@hotmail.com

วัดป่าธรรมอุทยาน ขอนแก่น

แนวทางปฏิบัติ: การเจริญสติในชีวิตประจำวัน (เจริญสติกับการทำงาน), สร้างความรู้สึกตัวในทุกอิริยาบถ, รู้ลมหายใจ, ดูจิตตัวเอง นำปฏิบัติโดยพระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร (หลวงพ่อกล้วย)
วันที่: เปิดรับทุกวัน ไม่มีคอร์ส
สถานที่: วัดป่าธรรมอุทยาน บ้านสำราญ-เพี้ยฟาน ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนเเก่น
รายละเอียด: http://www.วัดป่าธรรมอุทยาน.com/ สอบถามเรื่องที่พักและการเดินทาง: แม่ชีเจี๊ยบ 089-801-6165 สอบถามเรื่องทั่วไป: พระจิตร์ 081-644-8986

วัดป่าโสมพนัส สกลนคร

แนวทางปฏิบัติ: เจริญสติแบบเคลื่อนไหว แบบหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
วันที่ : 4-11 ธันวาคม 2559
สถานที่: วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด/สมัครออนไลน์: http://www.watsomphanas.com/ โทร. 080-7472194 (เวลาที่สะดวก : ประมาณ 06.00 น. / 17.00 – 18.00 น./ 21.00 น.)

สวนธรรมเรือนธรรม นครราชสีมา

แนวทางปฏิบัติ: ฝึกเกี่ยวกับการดูจิต เช่น ดูลมหายใจยุบหนอพองหนอ
วันที่ : 2-11 ธันวาคม 2559
สถานที่: สวนธรรมเรือนธรรม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด: http://kunnadham.com หรือ /www.facebook.com/pg/suandhamruendham/ หรือติดต่อที่ชมรมเพื่อนคุณธรรม โทร.02-435-6253,088-723-8832

mg_9999
สวนธรรมเรือนธรรม นครราชสีมา

วัดตาลอง นครราชสีมา

แนวทางปฏิบัติ: พุทโธ ยุบหนอ - พองหนอ สัมมาอรหัง อานาปานสติและรูป - นาม โดยมีกิจกรรม มุทิตาจิตบูชาคุณบิดา มุทิตาสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
วันที่ : 1-8 ธันวาคม 2559
สถานที่: วัดตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด: http://www.watklongtalong.org/ หรือ https://www.facebook.com/watklongtalong2555/ โทร. 085 1042935 , 081 9777891

บ้านภูตะวัน นครราชสีมา

แนวทางปฏิบัติ: สมาธิภาวนา (ยุบหนอพองหนอ) สลับกับการเดินจงกรม  โดยมี พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก  เป็นพระวิปัสสนาจารย์
วันที่ : 23-25 ธันวาคม 2559
สถานที่: บ้านภูตะวัน หมู่ 10  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด: www.baanphutawan.com โทร. 0-4499-3828 และ 08-6253-9292

x5a0764
บ้านภูตะวัน นครราชสีมา

ภาคตะวันออก

ต้นบุญธรรมสถาน ชลบุรี

แนวทางปฏิบัติ: มหาสติปัฏฐาน 4 ได้แก่  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
วันที่ : 21-23 ธันวาคม 2559 (รุ่น 110) / 24-26 ธันวาคม 2559 (รุ่นที่ 111)
สถานที่: ต้นบุญธรรมสถาน ตำบลเหมือง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด: http://www.dhammasiri.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร. กมลพร บัณฑิตยานนท์ 091-636-5594

%e0%b8%ab%e0%b8%81-790x500
ต้นบุญธรรมสถาน ชลบุรี

บ้านไรวา ชลบุรี

แนวทางปฏิบัติ: เจริญสมาธิตามแนวอานาปานสติ คณะสงฆ์วัดป่าสุนันทวนาราม
วันที่ : 10-18 ธันวาคม
สถานที่: สำนักปฏิบัติธรรม บ้านไรวา มู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด: https://www.facebook.com/vmedvipassana/ สมัครเข้าร่วมอบรมได้ผ่านทาง โทร. 0-2785-4000 ต่อ 113 และ vipassana@snpfood.com

x5a4037
บ้านไรวา ชลบุรี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จันทบุรี

แนวทางปฏิบัติ: สติปัฏฐานภาวนา หลักสูตรเข้มข้น ครั้งที่ 12/2559
วันที่ : 11-20 ธันวาคม 2559
สถานที่: ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง หมู่ 1 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียด: http://www.pra-manop.org/ ติดต่อสอบถาม 086 012 2477, 086 012 2633

ภาคใต้

ทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

แนวทางปฏิบัติ: มุ่งอบรมในเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ อริยสัจสี่ ปฏิจจสมุปบาท การปฏิบัติ อานาปานสติ (เป็นหนทางการปฏิบัติสำคัญเช่นเดียวกับที่สวนโมกขพลาราม) และการภาวนา 4 อย่าง
วันที่ : 12-17 ธันวาคม 2559
สถานที่: ทีปภาวันธรรมสถาน ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด/สมัครออนไลน์: http://www.dipabhavan.org/ ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 061-9905444

img_8265
ทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ภาคเหนือ

สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา พิจิตร

แนวทางปฏิบัติ: สติปัฏฐาน 4 (ยุบหนอ-พองหนอ)
วันที่ : สามารถเลือกเข้าอบรม ได้ ตั้งเเต่ 3-7 วัน ตามความเหมาะสมแก่ตัวเอง ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
สถานที่: สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด: ลงทะเบียนสมัครเข้าปฏิบัติธรรม โทร. 080-0744869 คุณเปิ้ล

สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ ลำปาง

แนวทางปฏิบัติ: สติปัฏฐานสี่ (คุณแม่สิริ กรินชัย)
วันที่ : 24-31 ธันวาคม 2559
สถานที่: สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
รายละเอียด: http://www.bunyanupab.com/ โทร. 081-334-5880, 082-495-5295, 089-799-7709, 089-201-9630


บทความน่าสนใจ

2 ไอเดีย“เปลี่ยนตัวเอง” รับปีใหม่ New Year New You

เริ่มต้นปีใหม่..ด้วยใจที่ตื่นรู้ ธรรมะจากพระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.