บุญคุณ

นานาปัญหาเรื่อง ” บุญคุณ ” ที่เชื่อว่าคุณก็อยากรู้!

นานาปัญหาเรื่อง ” บุญคุณ ” พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต มีคำตอบ

ถาม : เคยมีรุ่นพี่คนหนึ่ง ให้ความช่วยเหลือดิฉันไว้ แต่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลบางประการ ทำให้เรา ไม่ได้ติดต่อกันแล้ว ถ้าเช่นนี้จะถือว่า ดิฉันติดหนี้ บุญคุณ และต้องตามชดใช้ ให้เขาไปจนชาติหน้าไหมคะ

ตอบ : ความกตัญญูกตเวทิตา คือเครื่องหมายของคนดี การที่โยมคิดถึงบุญคุณของเขา ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่ากังวลคิดไปถึงชาติหน้า คิดถึงชาตินี้ก่อน การที่ไม่ได้พบในปัจจุบัน ไม่ได้หมายความว่า ชาตินี้จะไม่พบกันอีกเลย เพราะตราบใด ที่ยังมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้ สักวันหนึ่ง ก็ต้องได้พบกันอยู่ดี

นอกจากนั้น ยุคปัจจุบัน เป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดน แต่หากไม่ได้พบด้วยบุญ และกรรมที่ทำมาต่างกัน ก็ไม่ถือว่าโยมไม่ติดหนี้บุญคุณของรุ่นพี่คนนั้น เพราะเขาช่วยโยมด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ไม่หวังผลตอบแทน การช่วยเหลือในทางพระพุทธศาสนา คือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ให้ด้วยจิตไม่ยึดติดสิ่งใดเลย

อย่างไรก็ตาม หากโยมยืมเงิน หรือยืมของมีค่า เขาเรียกอีกอย่างว่า ติดหนี้บุญคุณอันนี้ โยมต้องชดใช้ เพราะบุญคุณกับหนี้บุญคุณต่างกัน


ถาม : ขณะนี้หนูเป็นนักศึกษา จึงต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งยังต้องไปเรียนพิเศษในวันเสาร์ - อาทิตย์ ทำให้ไม่มีเวลาได้อยู่กับพ่อแม่ และไม่มีเวลาตอบแทนพระคุณท่าน พระอาจารย์มีวิธีไหน ที่จะทำให้หนูสามารถทำกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต ไปพร้อมกับทดแทนคุณพ่อแม่ได้บ้างไหมคะ

ตอบ  : การทดแทนบุญคุณ ของบิดามารดามี 2 ทาง 1. ทางกาย และ 2. ทางใจ ซึ่งการเรียนหนังสือ และทำหน้าที่ของลูกที่ดี ของคุณพ่อคุณแม่ ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณ ท่านทางใจแล้ว เพราะฉะนั้น โยมไม่ต้องคิดมาก แต่ถ้าจะให้ดี เราไม่ควรอ้างว่าไม่มีเวลา เพราะเวลาที่เรากลับบ้าน เราก็ได้เจอกับท่านอยู่แล้ว ถึงจะเป็นเวลาเพียงเล็กน้อย ก็ควรจะทำให้เป็นโมงยาม ที่มีคุณค่าที่สุด โดยการดูแลท่านทางกาย นวดให้ท่าน คุยกับท่าน กอดท่าน หอมท่าน นี่ถือเป็นการทดแทนบุญคุณท่านเช่นกัน

แต่ถ้าจะกล่าวให้ลึก ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ ได้ตรัสถึงการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 20ข้อ 78 หน้า 278 ว่า หากลูกบำเพ็ญตน เป็น“มรรคนายก” นำพ่อแม่ดำเนินเข้าสู่เส้นทางธรรม ด้วยการนำท่านให้สมาทาน ประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ทาน ศีล ภาวนา จนพ่อแม่มีศรัทธา มีศีล มีจิตปราศจากความตระหนี่ และมีปัญญารู้ทั่วถึงธรรม ลูกคนไหนทำได้อย่างนี้ นี่คือที่สุดแห่งความกตัญญู เพราะฉะนั้นหากมีเวลา ก็ลองชักชวนท่านเข้าวัด ฟังธรรม พากันรักษาศีล หรือปฏิบัติสมาธิอย่างง่าย ๆ ที่บ้านดู


บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: เหนื่อยจะใช้ หนี้พนัน ให้พ่อแล้ว คิดแบบนี้บาปไหม

Q  : คุณพ่อป่วย ไม่ตอบสนอง จำใครไม่ได้ เราจะทำบุญแทนท่านได้อย่างไร

Q: ทำอย่างไรหนูจึงจะ ตอบแทน พระคุณของพ่อแม่ได้ดีที่สุดคะ

วิธีตอบแทนพ่อแม่ระดับสูง&หนทางสู่การเป็น “ที่สุด” แห่งความกตัญญู

ผลแห่งการเนรคุณ นิทานธรรมะให้ตระหนักรู้ถึงบุญคุณผู้อื่น