คลื่นธรรมะ

10 คลื่นธรรมะ ฟังสบาย คลายทุกข์ 24 ชั่วโมง

1.สถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยของประชาชน FM 88.75

ส่วนใหญ่นำเสนอประวัติของหลวงพ่อจรัญและประวัติของพระพุทธเจ้า

 

2.สถานีวิทยุธรรมมงคล คลื่น FM 92.75

ส่วนใหญ่นำเสนอวิธีการปฏิบัติธรรม ทำสมาธิ โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล

http://www.dhammastation.com

 

3.เสียงธรรมเพื่อประชาชน คลื่น 103.25 FM

ส่วนใหญ่นำเสนอคำสอนของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด

 

4.สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ คลื่น FM 107.50

โดยสำนักสงฆ์เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี

 

5.สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25

อาคารวิทยุพุทธมณฑล (สาย 4) จ.นครปฐม

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

http://www.thaibudradio.com/

 

6.สถานีวิทยุสังฆทานธรรม Fm 89.25

โดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน

 

7.รายการวิทยุธรรมะออนไลน์

โดย ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

http://www.bpct.org/

 

8.วิทยุพุทธสมาธิ ออนไลน์

ดำเนินการโดยเอกชนและไม่หวังผลประโยชน์หรือผลกำไรใด

http://buddhasamathiradio.com/

 

9.ธรรมะไทยแวร์ ออนไลน์

สถานีวิทยุธรรมะออนไลน์ โดยทีมงานเว็บไซต์ Thaiware.com

http://dharma.thaiware.com/

 

10.รายการวิทยุธรรมะออนไลน์

โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

http://www.mbuonline.mbu.ac.th

 

Image by Michael Gaida from Pixabay

Secret Magazine (Thailand)

IG @Secretmagazine


บทความน่าสนใจ

สร้างสุขในชีวิตโดยการแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ด้วยธรรมะ คำสอนของ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.