พระคาถาพาหุง

เพลงสวดมนต์ พระคาถาพาหุง (บาลี แปลไทย)

เพลงสวดมนต์ พระคาถาพาหุง ( บาลี แปลไทย )

เพลงสวดมนต์ พระคาถาพาหุง ประกอบด้วยกัน สองบท บทแรกคือเพลงพระคาถาพาหุงในภาษาต้นฉบับ ส่วนบทที่สอง คือพระคาถาพาหุงที่แปลไทย ท่านสามารถรับฟังได้ทั้งสองบท โดยการเปิดไปเรื่อยๆ ฟังสบายๆ ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจได้อย่างดี

พาหุงมหากา คือ บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แล้วก็ พรพาหุงอันเริ่มด้วย พาหุงสะหัส จนไปถึง ทุคคาหะทิฏฐิ แล้วเรื่อยไปจนถึง มหาการุณิโกนาโถหิตายะ และจบลงด้วย “ภะวะตุสัพพะมังคะลัง สัพพะพุทธา สัพพะธรรมา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต”

บทสวดมนต์ ที่สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ได้ถวายให้พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไว้สวดเป็นประจำ เวลาอยู่กับพระบรมราชวังและในระหว่างศึกสงคราม จึงปรากฏว่า พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้า ทรงรบ ณ ที่ใดทรงมีชัยชนะอยู่ตลอดมา มิได้ทรงเพลี่ยงพล้ำเลย แม้จะเพียงลำพังสองพระองค์กับสมเด็จพระอนุ­ชาธิราชเจ้า ท่ามกลางกองทัพพม่า ด้วยการกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ณ ดอนเจดีย์ปูชนียสถาน แม้ข้าศึกจะยิงปืนไฟเข้าใส่พระองค์ในตอนที­่เข้ากันพระศพของพระมหาอุปราชาออกไปราวกับ­ห่าฝนก็มิปาน แต่ก็มิได้ต้องพระองค์ ด้วยเดชะพาหุงมหากา ที่ทรงเจริญอยู่เป็นประจำนั่นเอง

เครดิต: hiphoplanla

Posted in MIND
BACK
TO TOP
Minou
Writer