พิธีถวายดอกไม้จันทน์

กำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

กำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

กำหนดการการเข้าร่วม พิธีถวายดอกไม้จันทน์

  • เวลา 09.00-16.30 น. เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในช่วงแรก (ยกเว้นที่สวนนาคราภิรมย์ จะเริ่มเวลา 13.00 น.)
  • เวลา 16.30-18.30 น. ประชาชนหยุดถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันกับประชาชนที่เข้าร่วมพิธี ณ ท้องสนามหลวง
  • เวลา 18.30-22.00 น. เริ่มให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่สอง

สามารถสอบถามรายละเอียดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ที่กองอำนวยการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 1441 (ฟรี)

คลิกเลข 2 เพื่ออ่านขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธี ถวายดอกไม้จันทน์

ในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่จะแบ่งประชาชนที่มารอถวายดอกไม้จันทน์ออกเป็น 9 แถว แบ่งเป็นแถวละ 9 คน และจะมีเจ้าหน้าที่คอยส่งดอกไม้จันทน์ให้

จากนั้นประชาชนจะเข้าประจำจุดถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายคำนับหนึ่งครั้ง แล้ววางดอกไม้จันทน์ที่พาน จากนั้นถวายคำนับอีกครั้งก่อนเดินแยกออกซ้าย – ขวา เพื่อรับแผ่นพับพระราชประวัติและหนังสือที่ระลึก

ข้อมูลและรูปภาพจาก : เพจสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี kingrama9.th/SandalwoodFlowers


บทความน่าสนใจ

ระเบียบการแต่งกาย เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

การเดินทางฟรี ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.