พลังแผ่นดิน

พลังแผ่นดิน หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน

พลังแผ่นดิน หนังสือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดทำหนังสือพิเศษ พลังแผ่นดิน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

หนังสือ พลังแผ่นดิน แบ่งเนื้อหาเป็น 5 ส่วนด้วยกัน คือ 1 ภูมิพลังภิวัฒน์หล้า 2 ภูมิมงคลมิ่งฟ้ามหาสมัย 3 ภูมิประชาตามรอยพระบาทสรรค์สร้างไทย 4 ภูมิไผทจงรักนิรันดร์ 5 ภูมิอภิวันท์ถวายคารวาลัย

หนังสือเล่มนี้จะเล่าเรื่องราวโดยละเอียดตั้งแต่เมื่อครั้งพระราชสมภพ จนถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อย่าง พิธีฉลองสิริราชย์สมบัติ 60 ปี พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ในช่วงเวลาที่พระองค์ครองราชย์ จวบจนบรรยากาศโศกเศร้าเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต

ตัวอย่างภายในเล่ม

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.