แท็กซี่

Dhamma Daily : จ่ายเงินแท็กซี่เกิน หรือไม่รับเงินทอน และคิดว่าเป็นการทำทานส่งบุญกุศล เหมาะหรือไม่

จ่ายเงิน แท็กซี่ เกิน หรือไม่รับเงินทอน และคิดว่าเป็นการทำทานส่งบุญกุศล

คำถาม : ดิฉันนั่ง แท็กซี่ เป็นประจำ ชอบจ่ายเงินเกินหรือไม่รับเงินทอนบ่อยๆ โดยตั้งจิต อธิษฐานว่าขอให้ทานนี้ส่งบุญกุศลถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ดิฉันทำเช่นนี้เหมาะควรหรือไม่คะ ผู้ที่ดิฉันอุทิศให้จะได้รับบุญนี้ไหมคะ

พระมหา ดร.ธนาธิปมหาธมฺมรกฺขิโต(Ph.D. Philosophy) คลายคำถามไว้ดังนี้

ไม่มีข้อน่าตำหนิแต่อย่างใด เป็นกุศลเจตนาดีด้วยซ้ำไป แสดงถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นให้กว้างขวางออกไป ผู้รับก็ได้รับผลประโยชน์โดยตรง และผู้ให้ก็เกิดความสุขใจด้วยมีเจตนาดีนั่นเอง ได้รับอานิสงส์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเรียกว่าสมปรารถนาทุกฝ่าย

ท่านเชื่อเถิดว่า ไม่มีการลงทุนชนิดใดที่จะสมปรารถนาด้วยกันทั้งสองฝ่ายเท่ากับการลงทุนในบุญและกุศล สำหรับผู้ที่ท่านอุทิศบุญไปให้ ถ้าเขายังอยู่ในภาวะหรือภพที่สามารถรองรับการอุทิศบุญไปให้ เขาย่อมได้รับอานิสงส์แน่นอน เราเรียกภพนี้ว่า ปรทัตตูปชีวีเปรต (เปรต) คือต้องอาศัยบุญจากหมู่ญาติคอยอุทิศไปให้เขา พวกเขาจึงจะได้รับ แต่ถ้าเขาไปเกิดภพภูมิอื่น ก็ไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะสูญเปล่าหรือสูญหายไปไหน เพราะผลลัพธ์มักตอบกลับด้วยการกระทำเสมอ เหมือนเราเตรียมอาหารไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนเรือนของเรา แต่ถ้าแขกไม่ยอมรับประทานอาหารของเรา เจ้าของอาหารก็จะไม่ทิ้งอาหารที่ตนเตรียมไว้แน่นอน เขาจะเป็นผู้รับประทานอาหารนั้นเสียเอง บุญก็เช่นกัน เพราะบุญย่อมให้ผลแก่ผู้ทำบุญและผู้ได้รับการอุทิศบุญ

ที่มา : นิตยสาร Secret

ภาพ : Peter Kasprzyk on Unsplash


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.