เพลงองค์ใดพระสัมพุทธ (Homage to the Buddha)

“องค์ใดพระสัมพุทธ” (Homage to The Buddha)
บทเพลงแห่งการน้อมนมัสการองค์สมเด็จพระสัม­มาสัมพุทธเจ้า

คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร

อ้างอิงถอดความสรภัญญะทั้งภาคไทยและภาคอัง­กฤษจากหนังสือคุณานุคุณไตรภาค

สนใจเป็นร่วมสมทบทุนสร้างอัลบั้มสรภัญญะ “รัตนตรัยบูชา” รายละเอียดที่
https://www.facebook.com/photo.php?fb…

ดาวน์โหลด MP3 เพลงองค์ใดพระสัมพุทธ
https://www.dropbox.com/s/tywha5zpetc…

เครดิต Bua loy

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.