เสถียร เสถียรสุต ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ‘เสถียรธรรมสถาน’ เสียชีวิตอย่างสงบ

เสถียร เสถียรสุต’ ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ‘เสถียรธรรมสถาน’

แม่ชีศันสนีย์ เชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม

“ไม่มี เสถียร เสถียรสุต … ไม่มีเสถียรธรรมสถาน”

เพจเสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงกรณีการจากไปของ คุณเสถียร เสถียรสุต หนึ่งในผู้ก่อตั้ง เสถียรธรรมสถาน ณ วันนี้ (10 ธันวาคม 2560) โดยมีข้อความว่า

“ไม่มีเสถียร เสถียรสุต…ไม่มีเสถียรธรรมสถาน”

เมื่อบ่ายวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ คุณเสถียร เสถียรสุต คืนสู่ธรรมชาติ…ด้วยอาการสงบ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และเสถียรธรรมสถาน ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต (ถนนวัชรพล) ศาลา ๑๐

หมายเหตุ : กรุณางดพวงหรีด และขอเชิญร่วมบุญมหากุศล สร้าง “ธรรมาศรม” Mindfulness Hospital ณ เสถียรธรรมสถาน

“เสถียรธรรมสถาน” เป็นสถานที่ที่มีธรรมอันยั่งยืน ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต สร้างบ้านหลังนี้ให้ทุกคนเข้ามาร่วมเรียนรู้ พัฒนาชีวิต เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน กว่าสามทศวรรษ…ที่นี่มีตำนานให้เล่าขานถึงความเป็นมา อันแน่นอนว่า…ตลอดเส้นทางมิได้มีกลีบดอกไม้หอมโรยนำทางให้ก้าวเดิน แต่หากเพราะมี…
ความกตัญญูต่อพระธรรม…เป็น “หลักใจ”

การทำงานเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ…เป็น “หลักการ” และ…ขอให้โลกนี้มีธรรมเป็นมารดา…เป็น “หลักชัย” วันนี้ “เสถียรธรรมสถาน” จึงเป็นบ้านหลังที่สองของทุกคน ที่ต้องการความร่มเย็นทางใจและความสัปปายะทางกาย ทว่าหนึ่งสิ่งที่น้อยคนนักจักล่วงรู้…ก็คือ
“ไม่มีเสถียร เสถียรสุต” “ไม่มีเสถียรธรรมสถาน” ด้วยเพราะ “คุณเสถียร เสถียรสุต” คือผู้ชายธรรมดาๆ ที่มีหัวใจอันยิ่งใหญ่ หัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรัก…ซึ่งมิได้จำกัดอยู่ที่คนคนเดียว แต่เผื่อแผ่แก่มวลมนุษยชาติ…อย่างไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีที่สุด…และไม่มีประมาณ

คุณเสถียร เสถียรสุต คือสุภาพบุรุษที่มีคุณูปการต่อเสถียรธรรมสถานเสมอมา ตั้งแต่ยังเป็นผืนดินลูกรังอันร้อนแล้ง จนเป็นป่าปลูกมืออันชุ่มเย็นต่อกายและใจในวันนี้

สำหรับเสถียรธรรมสถาน เป็นสถานปฏิบัติธรรมรองรับชาวพุทธศาสนิกชน ตั้งอยู่ที่ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ภายใต้ความอนุเคราะห์จาก “กองทุนเสถียรธรรม” มีจุดมุ่งหมาย เริ่มต้นงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะเด็ก สตรีและนักบวช ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยใช้หลักพุทธธรรมนำสังคม

คุณเสถียร เสถียรสุต มหาเศรษฐีเจ้าของเพลินจิตอาเขต ซึ่งเป็นรักแรกและรักเดียวของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต โดยเสถียร เป็นโยมอุปัฏฐากของแม่ชี และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน และเป็นประธานกองทุนเสถียรธรรม.

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan, tnews, thairath


บทความน่าสนใจ

พบ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในงานเทศกาล “อยู่อย่างมีความหมาย ตายอย่างมีคุณค่า”

กำลังใจคือยาขนานเอก บทความกำลังใจจาก แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ความตาย แบบฝึกหัดชิ้นสำคัญของชีวิต บทความจาก แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.