ขายออนไลน์ได้ผลดีเกินคาด ผู้ประกอบการสุดปลื้มกับสิ่งที่ได้รับ จากโครงการ LION Goodness Market Season 2

ขายออนไลน์ดีเกินคาด ผู้ประกอบการสุดปลื้มกับสิ่งที่ได้รับ จากโครงการ LION Goodness Market Season 2

การก้าวเดินต่อไปหลังวิกฤตโควิด-19 ทุกก้าวต้องสตรอง ทั้งร่างกาย จิตใจ และภาวะเศรษฐกิจในครอบครัว ทั้งยังส่งผลให้ธุรกิจในหลายภาคส่วนมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด ทำให้ร้านค้าต่างขยับขยายย้ายตัวเองมาอยู่ในโลกออนไลน์กันแทบทุกเจ้า ยิ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยแล้วยิ่งต้องหาลู่ทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของตนเองให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งต่อให้ใครจะมองว่าการขายสินค้าในโลกออนไลน์นั้นพ่อค้าแม่ขายก็ทำกันเป็นเรื่องปกติ แต่ก็มีผู้ประกอบการ/พ่อค้าแม่ค้าอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของตนเองในโลกออนไลน์เท่าที่ควร

Lion Goodness Market

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย เข้าใจและเล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยในจุดนี้ จึงได้มีการจัดโครงการ LION Goodness Market ขึ้นมาอีกครั้ง โดยในซีซั่นที่ 2 นี้ถูกจัดขึ้นมา เพราะไลอ้อนมองเห็นว่าคนไทยเริ่มหันมาตระหนักและใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพ และหันมาบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี และดูแลตนเองด้วยการอุปโภคบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น มุ่งหวังให้คนไทยทุกคนก้าวไปด้วยกันอย่างมีสติ ร่วมสร้างสังคมไทยให้แข็งแกร่งกว่าที่ผ่านมา

จึงได้จัดตั้งโครงการ LION Goodness Market Season 2 ขึ้นมา เพื่อเปิดรับสมัครให้ผู้ประกอบการที่จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในหมวดสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามมาสมัครเข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการให้มีความพร้อม ความรู้ และความเข้าใจในการทำการตลาดในช่องทางออนไลน์ เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดให้ธุรกิจเติบโต สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในยุคที่มีการแข่งขันด้านการค้าขายในช่องทางออนไลน์ที่ค่อนข้างสูง รวมถึงเพื่อทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง

Lion Goodness Market

และเนื่องจากมีผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้ามาร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทางคณะกรรมการจึงได้มีการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อเข้าร่วมโครงการกันอย่างเข้มข้น ส่งผลให้ท้ายที่สุดแล้วมีร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์ที่โครงการได้กำหนดไว้ มาทั้งสิ้น 15 ร้านค้า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มองเห็นความสำคัญของสินค้าเพื่อสุขภาพของคนไทย และผลิตสินค้าคุณภาพออกมาเพื่อให้คนไทยได้ใช้กันจริง ๆ

ตลอดระยะเวลาของโครงการ ภายใต้แนวคิด “มีสติ Reset Restart ต่อยอดความคิด เสริมความรู้ มุ่งสู่ธุรกิจสุขภาพ” ที่ไลอ้อนได้มีส่วนช่วยผู้ประกอบการที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ โดยมีการจัด Workshop ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการทำการตลาดออนไลน์ การช่วยทำชิ้นงานเพื่อโปรโมทร้านค้า การปรับคอนเทนต์และการยิงโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขาย จวบจนไปถึงการต่อยอดจาก Online สู่ On ground ด้วยการจัดกิจกรรม SMEs Showcase เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้าของตนมาจัดแสดงจริง ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด โดยร้านค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดการเข้าร่วมโครงการ

Lion Goodness Market

โดยผลตอบรับต่อโครงการ LION Goodness Market Season 2 ในภาพรวมผู้ประกอบการต่างพึงพอใจ เพราะได้รับความรู้ความเข้าใจในการเริ่มทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น ทำให้ร้านค้าและสินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้จริง เห็นได้จากการที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในระดับพึงพอใจมากที่สุด นอกจากนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังให้คะแนนความพึงพอใจต่อยอดขายและยอดผู้ติดตามบนช่องทางต่าง ๆ หลังยิงแอดเพิ่มขึ้นในระดับความพึงพอใจมาก

สำหรับความรู้สึกของผู้ประกอบการต่อ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด หลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า

  •  85% รู้สึกว่าเป็นองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างจริงจัง
  •  77% รู้สึกว่าเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับคนในสังคมทุกกลุ่ม ทุกระดับ และรู้สึกว่าเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน
  •  ในส่วนของผลลัพธ์ต่อร้านค้า บางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 70% และเกินกว่าครึ่งหนึ่งมียอดผู้ติดตามบนช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นหลังจบโครงการ

ชมคลิปของโครงการ LION Goodness Market Season 2

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.