พรสวรรค์
Read More +

สิ่งที่สำคัญกว่า “ พรสวรรค์ ” ที่เราต้องค้นหาคืออะไร

ข้อธรรมจาก พระอาจารย์ นวลจันทร์
Read More +

ก้าวย่างอย่างพุทธะ – ข้อธรรมจาก พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

โทรศัพท์พูดคุยกับพระสงฆ์
Read More +

Dhamma Daily: สีกา โทรศัพท์พูดคุยกับพระสงฆ์ นานเป็นชั่วโมง เป็นการผิดวินัยสงฆ์หรือไม่

ตี้ - สมเจตน์ เจริญวัฒน์อนันต์
Read More +

รักแท้ไม่แพ้โชคชะตา ตี้ – สมเจตน์ เจริญวัฒน์อนันต์

Read More +

ศาลาธรรม ศาลาแห่งความสงบ เน้นความเรียบง่าย ในจังหวัดปทุมธานี

ตุ๊กตา อุบลวรรณ
Read More +

ชีวิตวัยเด็กที่ไม่เคยยอมแพ้ ของ ตุ๊กตา อุบลวรรณ บุญรอด

พุทโธ
Read More +

พุทโธ หนทางของ “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” หนึ่งในการทำสมาธิแต่สมัยโบราณ

สติปัฏฐาน 4
Read More +

สติปัฏฐาน 4 “กำหนดรู้ด้วยการบริกรรมพองหนอ ยุบหนอ” ณ วัดมหาธาตุฯ

วัดป่าเจริญราช
Read More +

วัดป่าเจริญราช สัปปายะสถานใกล้กรุง

ความตาย
Read More +

มอง ความตาย ใน 3 ศาสนา

หนุ่ม กะลา
Read More +

หนุ่ม กะลา กับช่วงเวลาที่พบ “ธรรม” – จากวันที่ทุกข์ถึงวันที่ซึ้งธรรม

นกยุง กุลภัทร
Read More +

“ความรักในสิ่งที่ทำ นำมาซึ่งความสำเร็จ” นกยูง กุลภัทร กมล

Read More +

ชีวิตนี้ที่เลือกเอง – ปุ๊กกี้ – ปริศนา พรายแสง

พระอาจารย์นวลจันทร์
Read More +

“ธรรมะชนะอ้วน” สูตร (ธรรมะ) ลดความอ้วน โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

มีสติ
Read More +

Dhamma Daily: หากทำงาน แล้วรู้สึกว่ากำลังหายใจเข้า หายใจออก เรียกว่า มีสติ อยู่ไหมคะ

ระงับความโกรธรวดเร็ว
Read More +

คาถา ระงับความโกรธรวดเร็ว แบบ 4G โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Read More +

“ นิทานข้ามกำแพง ” หนังสือนิทานจากฝีมือผู้ต้องขัง สู่หัวใจของเด็กทั่วประเทศ

พี่น้องไม่รักกัน
Read More +

Dhamma Daily: พี่น้องไม่รักกัน อยู่ใกล้กันไม่ได้ เกิดจากกรรมอะไรคะ