บทสวดมนต์ข้ามปี
Read More +

รวม 11 บทสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตรับปีใหม่

พุทธมนต์
Read More +

พุทธมนต์ดับความเบื่อหน่ายต่าง ๆ

พุทธมนต์บรรเทาความโกรธ
Read More +

พุทธมนต์บรรเทาความโกรธ ปรับใจให้เป็นกลาง เพื่อชีวิตมีสุข

เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
Read More +

เขมาเขมสรณทีปิกคาถา (แปล)

สวดมนต์ก่อนนอน
Read More +

พุทธมนต์ปล่อยวาง สำหรับสวดมนต์ก่อนนอน เพื่อนอนหลับอย่างสบาย สุข สงบ และมีสติ

แก้วขนเหล็ก
Read More +

คาถาที่วิทวัสสวดเพื่อ ขับไล่ภูตผีปีศาจ ในละครเรื่อง แก้วขนเหล็ก คือ คาถาศักดิ์สิทธิ์บทนี้นี่เอง

ธชัคคปริตร
Read More +

ธชัคคปริตร (แปล)

Read More +

ชาวพุทธใฝ่ธรรมหมั่นสวดมนต์ต้องรู้ … 4 หลักการอ่าน ภาษาบาลี ให้คล่องปรื๊ด

นะโม ตัสสะ
Read More +

ที่มาของนะโม ตัสสะ ไม่ธรรมดา

ขันติกถา
Read More +

ขันติกถา (แปล)

บทแผ่เมตตา
Read More +

บทแผ่เมตตา (ให้ตัวเองและผู้อื่น)

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
Read More +

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (แปล)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.