ยาต้านเศร้าทำทักษะการเขียนบกพร่อง

วารสาร Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics ตีพิมพ์งานวิจัยที่ระบุว่า ยาต้านเศร้าเซอร์ทราไลน์ (Sertraline) ส่งผลให้เกิดาอาการดิสกราเซีย (Dysgraphia)

แพทย์หญิงมาร์ทา เจนทิลี จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยลุยจิ แซคโค แห่งมหาวิทยาลัยมิลาน ประเทศอินตาลี และเพื่อนร่วมทีม วิจัยพบว่า ยาต้านเศร้า ทำให้เกิดอาการดิสกราเฟีย หรืออาการบกพร่องทางการเขียน โดยพบในกรณีของผู้ป่วยชาย อายุ 60 ปี ซึ่งมีอาการสั่นขณะนั่งเฉย แก้มกระตุก และมีปัญหาในการเขียน หลังจากใช้ยาเพื่อระงับอาการซึมเศร้า

ทีมนักวิจัยเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยรายนี้ป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ ประเภทที่สอง โดยมีอาการทางประสาทมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2003 และเคยได้รับยามาหลายชนิด ซึ่งระงับอาการได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ในปีค.ศ. 2014 จึงเริ่มรับยาเพิ่มอีก 2 ชนิด และหนึ่งในนั้นคือ ยาต้านเศร้าเซอร์ทราไลน์ ขนานอ่อน 50 มิลลิกรัมต่อวัน และเพิ่มเป็น 200 มิลลิกรัมต่อวัน

หลังจากนั้น 2 เดือน ผู้ป่วยมีอาการสั่น แก้มกระตุก และพบความบกพร่องทางการเขียน แพทย์จึงต้องค่อยๆ ลดยาชนิดดังกล่าวลงจนเหลือ 50 มิลลิกรัมต่อวัน อาการเหล่านี้จึงหายไป โดยผู้เขียนวิจัยกล่าวว่า อาการดิสกราเฟีย อาจเป็นผลมาจากการตอบสนองในทางตรงข้ามของยาชนิดนี้

ที่มา: เมดิคัลเอ็กซ์เพรส (Medical Express)

เครดิตภาพ jarmoluk/pixabay.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.