โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก ยังน่าเป็นห่วง หลังพบผู้ป่วย 2,000 ราย

ระวัง โรคไข้เลือดออก !

กรมควบคุมโรคเตือน ! โรคไข้เลือดออก ยังน่าเป็นห่วง หลังพบผู้ป่วย สัปดาห์ละประมาณ 2,000 ราย แนะนำใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 12 กันยายน 2559 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ จำนวน 40,026 ราย และเสียชีวิตเป็นจำนวน 31 ราย

สำหรับกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ 15 – 2 4 ปี รองลงมาคือ 10 – 14 ปี และจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ

 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. จังหวัดเชียงใหม่
 3. จังหวัดบึงกาฬ

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 12 – 18 กันยายน 2559 ) พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1,955 ราย ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ประจำสัปดาห์นี้ คาดว่า จะยังมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง เพราะช่วงนี้ยังเป็นฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ทางกรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด ดังนั้นทุกครัวเรือน ต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในและนอกบริเวณที่พักอาศัยด้วยตัวท่านเอง และร่วมกันปฎิบัติตามนโยบายประชารัฐ ร่วมใจ ไข้ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่

 1. เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายอาศัย
 2. เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 3. เก็บน้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายไข่

การป้องกันนี้ จะสามารถทำให้ท่านปลอดภัย จากโรคไข้เลือดออก ไวรัสซิกา และไข้ปวดข้อยุงลายได้

อาการเบื้องต้นของผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก

 1. เริ่มมีอาการไข้สูงลอย 2 – 7 วัน
 2. บางรายมีจุดเลือดออกขึ้นตามลำตัว แขน ขา
 3. อาจมีเลือดกำเดาไหล
 4. เลือดออกตามไรฟัน
 5. บางรายร้ายแรงถึงขั้นช็อก

ในรายที่มีอาการช็อก ผู้ป่วยมักมีอาการหลังจากไข้ลง โดยผู้ป่วยจะเริ่มซึม ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็ว และหมดสติในที่สุด หากไม่ได้รับการรักษาที่ทัน อาจเสียชีวิตได้

ท่านใดมีอาการดังที่กล่าวมาในข้างต้น ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที และหากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

โรคไข้เลือดออก
มาตรการ 3 เก็บ ป้องกันไข้เลือดออก ไวรัสซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย
โรคไข้เลือดออก
มาตรการ 3 เก็บ ป้องกันไข้เลือดออก ไวรัสซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค

ข้อมูลเรื่อง “โรคไข้เลือดออกยังน่าเป็นห่วง หลังพบผู้ป่วย 2,000 ราย” โดย ดวงพร เจียรสุธรรมพร เผยแพร่ใน www.cheewajit.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.