โรคหัวใจ

4 เทคนิคออกกำลังกาย สำหรับคนเป็น โรคหัวใจ

4 เทคนิคออกกำลังกาย สำหรับคนเป็น โรคหัวใจ

การออกกำลังกายมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ป่วย โรคหัวใจ เพราะจะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจ และเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หลอดเลือดมีการขยายตัว กล้ามเนื้อหัวใจมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายมากขึ้น นอกจากนั้น การออกกำลังกายยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงที่
หัวใจ ลดปัจจัยการเกิดโรคหัวใจชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบ โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง โรคหัวใจจากเส้นเลือดหัวใจตีบ และภาวะหัวใจล้มเหลว โรคความดันโลหิตสูง และที่สำคัญยังทำให้อัตราการเจ็บหน้าอกของผู้ป่วยโรคหัวใจลดลงอีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้หัวใจทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่ต้องการออกกำลังกาย จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อการเลือก ประเภทกีฬาที่เหมาะสม กับตัวเอง ประเภทกีฬาที่เหมาะสม กับผู้ป่วยโรคหัวใจ

ถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจต้องออกกำลังกาย ต้องทำอะไรบ้าง


ปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย
เพื่อให้แพทย์ประเมินสภาพความพร้อมของร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ และอาการแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่าง หรือหลังการออกกำลังกาย ตลอดจนถึงความแรงของการออกกำลังกาย เพื่อหาความเหมาะสมว่าคว รออกกำลังกายด้วยกีฬาประเภทไหน ซึ่งจะเป็นการป้องกันอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้น

รู้จักประเมินอาการของตัวเอง เป็นต้นว่า การวัดชีพจร ความเหนื่อยของร่างกาย หากอาการที่แสดงออก บ่งบอกถึงความผิดปกติ เช่น เจ็บหน้าอก คลื่นไส้ มึน วิงเวียนศีรษะ ให้รู้ว่าเป็นอาการของการออกกำลังกายหนักเกินไป ควรหยุดและปรึกษาแพทย์

คลิก>> เพื่ออ่านหน้าถัดไป

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.