ซึมเศร้าคนอกหัก อาการอกหัก คนอกหัก อกหัก

10 วิธีแก้ ซึมเศร้าคนอกหัก

อาการเครียดทางจิตใจจากการถูกทอดทิ้งจะแสดงออกมา 3 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านความคิด เช่น คิดเรื่องเก่าเรื่องเดิมคิดย้อนไปย้อนมาอย่างไม่อาจหักห้ามได้ คิดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เช่น จะกลับไปคืนดีกัน ฝันร้ายต่อเนื่อง มีความรู้สึกผิด คิดอยากฆ่าตัวเองหรือฆ่าผู้อื่น
 2. ด้านอารมณ์ อารมณ์ไม่ดี เครียด ซึมเศร้าควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ก้าวร้าว อารมณ์แกว่งด่าทอ หรือระเบิดน้ำตาออกมาทันทีทันใด
 3. ด้านพฤติกรรม กินไม่ได้ นอนไม่หลับไม่พูด แยกตัว ไม่อยากพบผู้คน งดหรือลดกิจกรรมที่เคยทำ เก็บตัวอยู่แต่ในห้อง หลีกเลี่ยงสถานที่รูปภาพ สิ่งของเครื่องใช้ที่ทำให้คิดถึงเรื่องเดิม
อาการซึมเศร้า จากการอกหัก
คนที่มีอาการซึมเศร้า อกหัก จะมีความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป

9 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเครียดจากการถูกทอดทิ้ง คนที่มีอาการรุนแรงมักมีปัจจัยเสี่ยง ต่อไปนี้

 1. เป็นพันธุกรรม
 2. มีปัญหาการเลี้ยงดูในวัยเด็ก เคยถูกทำร้ายในวัยเด็ก
 3. เป็นเพศหญิง อาจเพราะเพศหญิงอ่อนไหวมากกว่า เพศหญิงมักเกิดผลกระทบรุนแรงในระยะสั้น  แต่ผู้ชายที่ถูกทอดทิ้งและไม่แต่งงานใหม่มักเกิดผลกระทบกับสุขภาพในระยะยาว เช่น เป็นโรคหัวใจ  ความดันโลหิตสูง ติดสุรา ยาเสพติด เป็นโรคอ้วน ซึมเศร้า
 4. เคยมีปัญหาทางจิตใจ เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า หรือเป็นโรคจิตมาก่อน
 5. ติดแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด
 6. ไม่มีคนดูแลและให้กำลังใจ
 7. เคยถูกทอดทิ้งแบบนี้มาก่อน
 8. การศึกษาน้อย ยากจน รายได้ต่ำ มีหนี้สิน
 9. การถูกทอดทิ้งที่ทำให้จิตใจบอบช้ำ ทะเลาะกันอย่างรุนแรง เกิดความเครียดเรื้อรัง

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 3 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.