ฝุ่นละออง PM2.5

ความรู้เบื้องต้น : ฝุ่นละออง PM2.5 และ PM 10

ฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 : เบื้องต้น 101

ฝุ่นละออง ที่มีขนาดเล็ก หรือเรียกว่า อนุภาคมลพิษ หรือ PM เป็นคำที่อธิบายอนุภาคของแข็งขนาดเล็กมากและหยดของเหลวที่ลอยอยู่ในอากาศ สิ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นอาจประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่างกัน เช่น สารไนเตรทซัลเฟต สารเคมีอินทรีย์ โลหะ ดิน หรือฝุ่นละออง รวมไปถึงสารก่อภูมิแพ้ (เช่น ชิ้นส่วนของละอองเกสรดอกไม้หรือสปอร์ของรา)

แต่ในปัจจุบัน มลพิษของอนุภาคส่วนใหญ่มาจากยานยนต์ เครื่องทำความร้อน การเผาไม้ เผ่าป่า และอุตสาหกรรม หรือในช่วงไฟไหม้ป่า พายุฝุ่นละอองมลพิษสามารถทำให้สภาพอากาศมีปริมาณฝุ่นความเข้มข้นสูงมาก

ขนาดของอนุภาคฝุ่นละออง ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

1. PM10 (ฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 micrometres หรือน้อยกว่า)

อนุภาคของฝุ่นเหล่านี้มีขนาดเล็กพอที่จะผ่านเข้าไปในลำคอและจมูกและเข้าสู่ปอดได้ เมื่อเราสูดดมอนุภาคของฝุ่นเหล่านี้เข้าไป ซึ่งจะมีผลต่อหัวใจและปอด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง

2. PM2.5 (อนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 micrometres หรือน้อยกว่า)

อนุภาคของฝุ่นละออง PM 2.5 นี้มีขนาดเล็กมาก สามารถเข้าไปลึกในปอดและเข้าสู่กระแสเลือดได้ มีข้อมูลหลักฐานที่ชี้ชัดว่าเพียงพอว่าการสัมผัสกับ ฝุ่นละออง PM2.5 ในระยะเวลานานเป็นปี อาจทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้

ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับฝุ่นละอองอนุภาคเล็ก

มีงานวิจัยชี้ชัดว่าผลกระทบต่อสุขภาพนั้นมีมากมายที่เกิดจากการสัมผัสกับฝุ่นละออง มีการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสกับฝุ่นอนุภาคเล็ก และการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเสียชีวิตจากโรคหัวใจหรือปอด

ถึงแม้ว่าจะมีการวิจัยทางระบาดวิทยาอย่างกว้างขวาง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการได้รับฝุ่นละอองไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ แต่อย่างใด ผลกระทบต่อสุขภาพสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากการสัมผัสกับฝุ่นละออง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การได้รับสารในระยะสั้นและระยะยาวนั้นมีความแตกต่างกัน การได้รับสารในระยะสั้นดูเหมือนจะทำให้ความรุนแรงของโรคที่มีอยู่ก่อนหน้า (โรคประจำตัว) ในขณะที่การได้รับสารในระยะยาวมีแนวโน้มมากที่สุด ที่จะทำให้เกิดโรคและเพิ่มอัตราความรุนเเรงของโรคได้ในอนาคต

ฝุ่นละออง PM2.5
Woman wearing a mask

ผลกระทบฝุ่นละออง ระยะสั้น (ไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน)

  • ระคายเคืองต่อดวงตาจมูกและลำคอ
  • โรคหอบหืดและโรคปอดมีอาการแย่ลง เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (เรียกอีกอย่างว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง)
  • หัวใจวายและภาวะผิดปกติ (หัวใจเต้นผิดปกติ) ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ
  • จำนวนการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เนื่องจากโรคของระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือด

ผลกระทบฝุ่นละออง ระยะยาว (หลายปี)

  • ลดการทำงานของปอด
  • การพัฒนาของโรคหลอดเลือดหัวใจและระบบทางเดินหายใจ
  • มีอัตราความรุนเเรงของโรคเพิ่มขึ้นจากเดิม (โรคประจำตัว)
  • ทำให้อายุสั้นลง

อ่านหน้าต่อไป ขั้นตอนง่ายๆปกป้องสุขภาพจากฝุ่นละออง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.