คัดกรองมะเร็ง ตรวจมะเร็ง มะเร็ง

วิจัยใหม่ชี้ ตรวจเลือด สามารถระบุโรคมะเร็งได้ก่อนแสดงอาการถึง 4 ปี

วิจัยใหม่ชี้ ตรวจเลือด คัดกรองมะเร็ง ได้ก่อนโรคแสดงอาการ 4 ปี

เป็นสัญญาณที่ดีกับความพยายามของนักวิจัย ในการพัฒนาการ คัดกรองมะเร็ง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถระบุโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพิ่มโอกาสการรักษา นับเป็นความก้าวหน้าที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มาอ่านรายละเอียดกันค่ะ

จากงานวิจัยสู่ผลลัพธ์ที่น่าสนใจ

จากแหล่งสำนักข่าว dailymail.co.uk รายงานไว้ดังนี้

“การตรวจเลือดธรรมดาสามารถคัดกรองโรคมะเร็ง 5 ชนิด ได้ล่วงหน้าถึง 4 ปี ก่อนจะแสดงอาการ” นักวิทยาศาสตร์กล่าว

การวิจัยนี้ทำขึ้นโดยวิเคราะห์ผลจากตัวอย่าง plasma ( พลาสมา คือ ของเหลวในเลือดที่ไม่รวมเม็ดเลือดแดง ) ของ คน 605 คน ที่ไม่มีอาการอะไร ด้วยการใช้วิธีการตรวจเลือดที่เรียกว่า Panseer วิเคราะห์ตัวอย่างเลือด หาส่วนของ DNA เล็กๆ ที่ปล่อยมาจาก กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ช่องท้อง ปอดและตับ

งานวิจัยพบว่า สามารถตรวจจับ ชนิดของมะเร็งได้เร็วกว่า ถึง 4 ปี ก่อนการวินิจฉัยแบบดั้งเดิม การตรวจพบไม่ใช่การทำนายการเกิดมะเร็งซะทีเดียวแต่ เป็นการตรวจเจอมะเร็ง ที่ยังไม่ก่ออาการของโรค

นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังงานวิจัยนี้กล่าวว่า นี่ไม่ใช่การตรวจเพื่อทำนายโรคมะเร็ง แต่คือการชี้ตัวเนื้อร้ายให้เห็นก่อนที่มันจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งและก่อให้เกิดอาการผิดปกติ (ซึ่งส่วนใหญ่คนจะมาตรวจหาโรคมะเร็งหลังจากเจออาการผิดปกติแล้ว)

การตรวจโมเลกุลสารพันธุกรรมมะเร็งจากของเหลว นับเป็นความหวังในการปฏิวัติการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดยสามารถเลือกมะเร็งที่เติบโตช้าได้ล่วงหน้าหลายปีโดยไม่ต้องใช้วิธีที่รุกราน และรุนแรงกับร่างกาย การตรวจคัดกรองปัจจุบันคือการมองจากภาพ หรือ เอาชิ้นส่วนมาตรวจแบบดั้งเดิม โดยผ่าตัดส่วนของอวัยวะที่สงสัยว่าทำให้แสดงอาการออกไป

คัดกรองมะเร็ง ตรวจมะเร็ง มะเร็ง

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ศาสตราจารย์คุน จาง หนึ่งในผู้ดำเนินงานของการวิจัยที่มีฐานปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดคือการผลักดันการตรวจเลือดรูปแบบนี้ให้อยู่ในแผนการตรวจสุขภาพประจำปี

แต่จะให้การตรวจอย่างทันทีทันใดแก่คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ขึ้นอยู่กับประวัติสุขภาพ ประวัติของคนในครอบครัว อายุ และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ

ผลการวิจัยกับอาสาสมัคร 605 คนข้างต้นพบว่า มี มีเกือบ 200 คน ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรค

นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังได้สังเกตกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมจากผู้ป่วยมะเร็งอีก 223 คน เพื่อซักซ้อมการทดสอบนี้ จนได้รู้ว่าจะตรวจเนื้องอกจากกระบวนการจัดการกับเลือดได้อย่างไร

ผลการวิจัยพบว่า PanSeer สามารถตรวจพบมะเร็งในผู้ป่วย 95% ที่ไม่มีอาการใดๆ ซึ่งหลังจากเก็บตัวอย่างก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังสามารถระบุชนิดมะเร็งได้ถึง 88% จากกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย 113 รายที่ระบุว่าเป็นโรคแล้วอีกด้วย ที่สำคัญยังสามารถระบุตัวอย่างที่สุขภาพดีได้อย่างถูกต้องถึง 95%

จากผลการศึกษานี้ ทำให้นักวิจัยสามารถระบุได้ว่า “ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า มะเร็งสามารถตรวจพบได้ไม่เกินสี่ปีก่อนมาตรฐานการรักษาในปัจจุบัน”


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข้อเท็จจริงของ “มะเร็งเต้านม”

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.