โรคทางตา

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนเราเป็น “ต้อหิน”

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนเราเป็น “ต้อหิน”

โรคทางตาที่สร้างความรำคาญใจให้คนเราอย่างมากอีกอย่างก็คือ “ต้อหิน” ที่ถือเป็นโรคที่ทำให้เกิดภาวะสูญเสียการมองเห็นชนิดถาวรที่พบได้บ่อยที่สุดทั่วโลก โดยในระยะแรกผู้ป่วยมักไม่มีอาการอะไร ต่อมาลานสายตาจะค่อยๆแคบลง ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะทำให้ตาบอดได้ในที่สุด

ต้อหินพบได้ทุกเพศทุกวัย แต่จะพบได้มากในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติญาติเป็นต้อหิน สายตาสั้นหรือยาว มากๆ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ที่ใช้ยาสเตียรอยด์ทั้งชนิดยาหยอดตา ยาฉีด ยาพ่นหรือยากิน รวมทั้งผู้ที่เป็นต้อกระจกจนสุก ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองต้อหินโดยจักษุแพทย์ เพื่อ การวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่ในระยะแรกเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็น ได้ ส่วนการใช้สายตามากๆ การใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารรวมทั้งการได้รับ แสงสีฟ้าไม่ได้มีผลต่อการเกิดโรคต้อหินแต่อย่างไร

โรคต้อหินคืออะไร

ต้อหินคือโรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียใยประสาทตาของขั้วประสาทตาโดยเกี่ยว ข้องกับความดันตาและการสูญเสียลานสายตา การวินิจฉัยโรคต้อหินทำได้ด้วยการ ตรวจขั้วประสาทตา การวัดความดันตาและการตรวจลานสายตาโดยจักษุแพทย์

ต้อหิน

ประเภทของต้อหิน

1 แบ่งตามลักษณะของมุมตา ประกอบด้วยต้อหินชนิดมุมตาเปิด และต้อหินมุมตาปิด

2.แบ่งตามสาเหตุ ประกอบด้วยต้อหินชนิดปฐมภูมิที่ไม่มีสาเหตุ และต้อหินชนิดทุติยภูมิที่มีสาเหตุจากโรคตาอื่นๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา ต้อกระจก เป็นต้น

3.แบ่งตามลักษณะอาการ ได้แก่ ต้อหินเรื้อรังที่มักไม่มีอาการอะไร และต้อหินเฉียบพลัน ที่มีอาการปวดตา ตาแดง ตามัวทันที

นายแพทย์บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง จักษุแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ระบุว่า โรคต้อหินนับเป็นภัยเงียบ เพราะ

ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคนี้ เนื่องจากผู้ป่วย 9 ใน 10 รายมักไม่มีอาการแสดง กว่าจะรู้ตัวและตรวจพบเส้นประสาทตาก็ถูกทำลายไปมากแล้ว จึงอยากให้ประชาชนรับรู้ถึงปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

สายตาสั้นมาก

  • อายุมากกว่า 40 ปี พบในผู้หญิงที่มีอายุ 40 ขึ้นไปมากกว่าผู้ชายถึง 3 เท่า
  • ความดันในลูกตาสูง
  • มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคต้อหิน
  • สายตาสั้นมากหรือยาวมาก
  • มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
  • ใช้ยาสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานาน
  • เคยได้รับอุบัติเหตุที่ลูกตามาก่อน

ชีวจิต ขอแนะนำว่า หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป ควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเป็นต้อหินหรือไม่ ยิ่งรู้เร็วเท่าไร โอกาสในการรักษาให้ถูกต้องก็ยิ่งมากขึ้นค่ะ

อ่านเพิ่มเติม  เช็ค 17 อาการส่อ ต้อหิน

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แพทย์ชี้ ใครบ้าง ที่เสี่ยง ” ตาเสื่อม ” เร็วกว่าคนอื่น

อาการ ตาแห้ง รู้ก่อน ป้องกัน แก้ไขได้

เพราะดวงตาสำคัญ! โรคทางตาจึงควรรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้อง!

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.