สูตรลดอ้วน,สาเหตุโรคไต

7 สัญญาณเตือน คุณเป็นโรคไตหรือเปล่า ?

สาเหตุโรคไต ที่ส่อว่าคุณกำลังเป็นโรคไต

สาเหตุโรคไต สัญญาณเตือนอันตรายที่ทุกคนต้องใส่ใจ เพราะหากรู้ก่อน เตรียมตัวก่อน จะทำให้เราห่างไกลจากโรคไตได้ คุณธิษณา จรรยาชัยเลิศ (นักกําหนดอาหารวิชาชีพ) และคอลัมนิสต์ประจำนิตยสารชีวจิต มีข้อมูลดีๆ ที่มาให้ทุกคนได้เรียนรู้ และทราบถึง สาเหตุโรคไต เพื่อเราจะได้เช็กสัญญาณว่า เราป่วยเป็นโรคไต แล้วหรือยัง

อยากให้ไตมีสุขภาพแข็งแรงต้องรู้จักกิน ดื่ม และ ออกกําลังกายง่าย ๆ ดังนี้

7 อาการส่อโรคไตเรื้อรัง

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเตือน  7 อาการส่อโรคไตเรื้อรัง หากพบความผิดปกติควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ ยืนยันต่อไป

1. ปัสสาวะแสบขัด  เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดิน ปัสสาวะ ส่วนใหญ่พบในเพศหญิง หากพบในเพศชายอาจ เกิดจากโรคนิ่วในไต

2. ปัสสาวะลําบาก ต้องอาศัยแรงเบ่ง หรือปัสสาวะสะดุด กลางคัน แสดงถึงการอุดตันของท่อทางเดินปัสสาวะ ทําให้ ปัสสาวะคั่งค้างในกระเพาะปัสสาวะ ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ ซ้าๆ หรือเกิดการอุดก้ันทางเดินปัสสาวะเรื้อรัง จนนําไปสู่โรคไตเรื้อรังในที่สุด

3. ปัสสาวะกลางคืนบ่อยกว่าปกติ ขณะนอนหลับใน เวลากลางคืนนาน 6–8 ชั่วโมง ไตจะดูดน้ํากลับมากขึ้น ทําให้ ร่างกายผลิตปัสสาวะลดลง ไม่จําเป็นต้องตื่นกลางดึกเพื่อปัสสาวะ ยกเว้นในรายท่ีดื่มน้ําก่อนเข้านอน อาจตื่นกลางดึก เพื่อปัสสาวะ 1 – 2 คร้ัง

สําหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง มีประสิทธิภาพการทํางาน ของไตลดลง จึงไม่สามารถดูดน้ํากลับคืนสู่ร่างกายได้ตามปกติ ส่งผลให้ต้องตื่อตอนกลางดึกบ่อยครั้งเพื่อขับน้ําออกทางปัสสาวะ

4. ปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อ หรือขุ่นผิดปกติ ปัสสาวะ ปกติมีสีเหลืองใส หรืออาจเข้มข้นเมื่อดื่มน้ำน้อย แต่หากมี สีแดงคล้ายเลือดหรือสีน้ำล้างเนื้อ แสดงว่าอาจมีเลือดปนมากับ ปัสสาวะ สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคนิ่วในไต โรคไตอักเสบ หรือมีเน้ืองอกในระบบทางเดิน ปัสสาวะ

อ่านต่อหน้าต่อไป >> อาการบวมแบบไหนเป็นโรคไตนะ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.