อยากแผ่เมตตา

Dhamma Daily : อยากแผ่เมตตา ให้คนทั่วไปที่พบเจอ ควรทำอย่างไร

Dhamma Daily : อยากแผ่เมตตา ให้คนทั่วไปที่พบเจอ ควรทำอย่างไร

ถาม : หลายครั้ง อยากแผ่เมตตา ให้คนทั่วไปที่พบเจอ เช่น เห็นรถพยาบาลวิ่งผ่านก็อยากแผ่เมตตาขอให้ผู้ป่วยปลอดภัย หรือเวลาเห็นคนอื่นกำลังทำไม่ดีก็อยากแผ่เมตตาให้เขาอย่าเบียดเบียนผู้อื่นเลย การแผ่เมตตานี้ควรท่องในใจว่า “สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์…” ทุกครั้งหรือไม่คะ เพราะบางทีนึกคำสวดบาลีไม่ออก สวดไม่ทันเหตุการณ์นั้นค่ะ

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ ได้ตอบปัญหาดังนี้

ตอบ : ไม่จำเป็นต้องพูดคำบาลีก็ได้ เรานึกขึ้นอย่างไรก็พูดตามที่เราคิด อยู่ที่ใจของเรา อยู่ที่เจตนาของเรา เห็นรถพยาบาลผ่านมาก็ขอให้คนในรถพยาบาลอย่าถึงแก่ชีวิต ให้เขาหาย เห็นคนถูกทำร้ายก็แผ่เมตตาขอให้เขาอย่าถึงแก่ชีวิตเลย เป็นคำพูดอะไรก็ได้ในเรื่องดีงามที่เรานึกขึ้นได้

เพียงทำใจของเราให้มีเมตตา มีความปรารถนาดีต่อเขา เราจะแต่งคำแผ่เมตตาของตัวเองก็ได้ เอาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เอาตามความปรารถนาของเราที่เรามีต่อเขา ไม่จำเป็นต้องท่องคำตามบทสวดก็ได้

 

ที่มา : นิตยสาร Secret  ฉบับที่ 234

ผู้เขียน/แต่ง : พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ

Photo by Ben White on Unsplash

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily : เราจะสามารถ แผ่เมตตาให้คนในครอบครัว ได้อย่างไร

ส่งความปรารถนาดี ด้วยการแผ่เมตตา

“หนูกับลูกประคำ” อานิสงส์ของการ แผ่เมตตา เรื่องเล่าจากหลวงพ่อจรัญ

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน นำปฏิบัติธรรมและแผ่เมตตา โดยพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน นำปฏิบัติธรรมและแผ่เมตตา โดยท่าน ว.วชิรเมธี

บทเพลงแผ่เมตตา : พลพล

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ควร แผ่เมตตา ให้ใครระหว่างสรรพสัตว์กับเจ้ากรรมนายเวร

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ภัยพิบัติ ป้องกันด้วยการแผ่เมตตาได้หรือไม่

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : มีคนยืมเงินไป แผ่เมตตา แล้วก็ยังไม่คืน ควรทำอย่างไร

บทแผ่เมตตา (ให้ตัวเองและผู้อื่น)

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: แผ่เมตตาหลังทำบุญ ผู้ที่เราเอ่ยถึงจะได้รับผลบุญจริงหรือ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.