ประวัติหลวงปู่ขาว อนาลโย

ประวัติหลวงปู่ขาว อนาลโย อริยสงฆ์ผู้มั่นคงในศีลและเมตตา

ประวัติหลวงปู่ขาว อนาลโย อริยสงฆ์ผู้มั่นคงในศีลและเมตตา

ตาม ประวัติหลวงปู่ขาว อนาลโย ท่านมีพื้นเพมาจากชาวบ้านธรรมดาที่ ประกอบอาชีพชาวนา หากมีจิตใจที่ใฝ่ในพระธรรมคำสั่งสอนของ พระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมกับมีปัญญาเห็นว่าทางประเสริฐที่ควร มุ่งไปนั้นคือทางใด ฉะนั้นจากชาวบ้านปุถุชนธรรมดาที่ประกอบด้วย ความเห็นถูก ปัญญาธรรม และความเพียร ท่านก็ได้บรรลุธรรม เป็นบุคคลผู้ประเสริฐสุด พร้อมชี้นำสั่งสอนธรรมให้แก่ชนมากมาย เพื่อให้ชนเหล่านั้นมีปัญญาเพียรสร้างกุศล มุ่งสู่ทางประเสริฐได้ เช่นท่าน

กว่าบุคคลผู้หนึ่งจะก้าวสู่ความเป็นพระอริยเจ้า หลวงปู่ขาว อนาลโย ก็เริ่มต้นจากการเป็นปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งที่ผ่านปัญหา ในชีวิตจนฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ได้ด้วยความกล้าหาญและด้วย ปัญญาในธรรมประกอบกับความเพียร ท่านก็ได้บรรลุความเป็น อริยบุคคลโดยสมบูรณ์

 

 

หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู แต่เดิมชื่อว่า ขาว โคระถา เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2431 ที่บ้านชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือจังหวัดอำนาจเจริญ) โยมบิดาชื่อว่าพั่ว โยมมารดาชื่อรอด โคระถา

ท่านเป็นบุตรคนที่ 4 ในบรรดาพี่น้องทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่ 1. นางวัน โคระถา 2. นายบุญจันทร์ โคระถา 3. นางหนูแดง โคระถา 4. ขาว โคระถา 5. นายกาเหว่า โคระถา 6. นางหลอด โคระถา 7. นางใหล โคระถา อาชีพของท่านคือชาวนาและพ่อค้า และเมื่อท่านอายุได้ 20 ปี บิดามารดาได้จัดให้มีครอบครัว ภรรยา ของท่านชื่อนางมี ซึ่งต่อมาท่านก็มีบุตรกับนาง 3 คน

ชีวิตของปุถุชนที่เรียบง่ายของนายขาว ที่มีกิจวัตรประจำวัน คือทำงานและเข้าหาพระพุทธศาสนากลับพลิกผัน เมื่อภรรยาคือ นางมี ริคบชู้สู่ชาย!

 

 

เหตุการณ์นี้ทำให้นายขาวแค้นใจมาก ถึงขนาดอยากจะ ฆ่าชายหญิงคู่นี้เพื่อดับไฟแค้นในใจ แต่ด้วยความศรัทธามั่นใน พระพุทธศาสนาที่ห้ามไม่ให้ทำลายชีวิต รวมทั้งความมีปัญญา ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามของนายขาว จากจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วย ความโกรธพลันดับสิ้น กลายเป็นจิตที่มุ่งแสวงหาทางออกทางปัญญา แสวงหาทางออกของปัญหาทุกสิ่ง ด้วยการเดินทางสู่ถนนสายพระนิพพาน

แม้นายขาวจะเคียดแค้นคู่ชู้รักมากเพียงใด แต่ใจที่มีธรรมะ หล่อเลี้ยงอยู่เป็นนิจ บวกกับความเบื่อหน่ายในโลก ทำให้นายขาว ตัดสินใจออกบวชในปี พ.ศ. 2462 ที่วัดโพธิ์ศรี บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือจังหวัดอำนาจเจริญ) โดยพระครูพุฒิศักดิ์เป็นพระ- อุปัชฌาย์ พระอาจารย์บุญจันทร์เป็นพระกรรมวาจา ในครั้งนั้น พระขาวได้บวชในสงฆ์สังกัดมหานิกายและได้ศึกษาพระธรรมวินัย ในวัดแห่งนี้นานถึง 6 ปี

 

 

พระขาวได้ศึกษาพระธรรมวินัยไปพร้อม ๆ กับสังเกตพฤติกรรมของพระและสามเณรร่วมวัดแล้วเห็นว่า พระและสามเณร เหล่านั้ นประพฤติ ตนไม่ ตรงตามพระธรรม ไม่ควรต่อเพศพรหมจรรย์ จึงคิดที่จะดำเนินวัตรปฏิบัติแบบพระธุดงค์

ทว่าการตัดสินใจของท่านกลับไม่มีผู้เห็นด้วยเลย มีแต่ ผู้ทัดทานห้ามปรามท่านตลอดเวลา แต่ท้ายที่สุดท่านก็ทำตาม ความตั้งใจ และได้เดินทางแสวงหาครูบาอาจารย์ที่สามารถ ครูบาอาจารย์ผู้ที่จะแนะวิธีการอันจะไปสู่ทางอันประเสริฐตามที่ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงไว้ ซึ่งเป็นเจตนาแรกเริ่มของท่านใน การบวช

ดังนั้นพระขาวจึงตัดสินใจออกธุดงค์มุ่งหน้าไปสู่พระธาตุพนม เพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้นั้น ระหว่างการธุดงค์เพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ พระขาวได้พบ สิ่งต่าง ๆ มากมายในป่า จนในที่สุดท่านก็ได้พบหลวงปู่มั่นที่อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย แล้วจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์ ขอเรียนวิธีวิปัสสนากรรมฐานเพื่อบรรลุธรรม

 

ข้อมูลจากหนังสือ หลวงปู่ขาว สำนักพิมพ์ Amarin Dhamma

 

 

สั่งซื้อออนไลน์ คลิก


บทความน่าสนใจ

ประวัติหลวงปู่ดูลย์ อตุโล อริยสงฆ์ผู้เป็นบิดาแห่งการภาวนาจิต

ประวัติหลวงปู่ฝั้น อาจาโร อริยสงฆ์ผู้ขับเคลื่อนกงล้อแห่งธรรม

ประวัติหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระอริยสงฆ์ผู้มากอำนาจจิต

ประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระสงฆ์สายอรัญวาสี (พระป่า)

เกร็ดประวัติที่บางคนอาจไม่รู้เกี่ยวกับ วัดอรุณราชวราราม

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.