เจสัน ยัง

เจสัน ยัง ขอพักงานทางโลก บวชครั้งที่สาม เพื่อสานต่องานทางธรรม 

เจสัน ยัง ขอพักงานทางโลก บวชครั้งที่สาม เพื่อสานต่องานทางธรรม

เมื่อวันที่ 1 พฤศิกายน 2562 ที่ผ่านมา เจสัน ยัง ดาราหนุ่มมากความสามารถ ซึ่งชอบศึกษาธรรม และเคยบวชเป็นพระมาแล้วถึงสองครั้ง ครั้งแรกบวชเมื่อ พ.ศ. 2555 ณ วัดป่าห้วยสุก จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่สองบวชเมื่อ พ.ศ. 2560 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่เช่นกัน ได้โพสต์ข้อความถึงการเตรียมตัวบวชครั้งที่สามของเขาลงในอินสตาแกรมส่วนตัวว่า

 

เจสัน ยัง

เจสัน ยัง

 

” ขออนุญาตบอกบุญนะครับ… ผมขอพักงานทางโลก สานต่องานทางธรรมครับ ขอกราบเรียนเชิญญาติธรรมที่ออสเตรเลีย 🇦🇺 มาร่วมงานพิธีอุปสมบท นายเจสัน ยัง วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดธัมมธโร กรุงเเคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย โดยมีพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร ประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตเเห่งประเทศออสเตรเลีย-นิวซีเเลนด์ เป็นพระอุปัชฌาย์” 

วัดธัมมธโรเป็นวัดไทยในออสเตรเลียที่เจสันเคยเดินทางไปทำบุญใส่บาตร ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เขาได้ร่วมทำบุญงานกฐินพระราชทานที่วัดแห่งนี้อีกด้วย

 

เจสัน ยัง

 

เจสัน ยังยังกล่าวในอินสตาแกรมของเขาอีกว่า ” หากมีสิ่งใดที่ผมได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายไว้ จะด้วยกาย วาจา หรือด้วยใจก็ตาม ผมกราบขอขมาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ การอุปสมบทในครั้งนี้จะทำพิธีบนเรือที่กลางทะเลสาบ (นทีสีมา) เนื่องจากการสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ยังไม่เเล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงไม่สามารถประกอบพิธีที่วัดได้ ดังนั้นจึงต้องไปประกอบพิธีอุปสมบทที่กลางน้ำ ซึ่งเป็นไปตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ทุกประการ” 

การบวชครัังที่สามของเจสัน มีความพิเศษแตกต่างจากทุกครั้งคือเป็นการบวชในนทีสีมา สีมา หมายถึง เขตหรือแดนที่กำหนดไว้สำหรับประกอบสังฆกรรม สีมาในพระพุทธศาสนามี 8 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ปัพพตสีมา (ภูเขา) ปาสาณสีมา (ศิลา) วนสีมา (ป่า) รุกขสีมา (ต้นไม้) วัมมิกสีมา (จอมปลวก) มัคคสีมา (หนทาง) นทีสีมา (แม่น้ำ) และอุทกสีมา (น้ำ)

 

 

บวชกลางน้ำเป็นพิธีบวชที่มีจริงในพระพุทธศาสนา แม้ในประเทศไทยก็เคยมีพิธีบวชแบบนี้เช่นกัน อย่างที่วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) บางจะเกร็ง สมุทรสงคราม เคยสร้างเป็นแพลอยน้ำ ยามปกติจะผูกแพติดไว้กับชายฝั่ง เมื่อพระสงฆ์จะประกอบพิธีกรรมก็จะถอยแพออกไปกลางแม่น้ำ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะดึงแพกลับเข้ามาผูกไว้ตามเดิม แต่ปัจจุบันได้เลิกไปแล้ว เพราะวัดในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยส่วนมากจะสร้างพระอุโบสถกลางน้ำขึ้นมาแทน หรือมีพระอุโบสถอยู่แล้วจึงเลิกการบวชกลางน้ำไป 

 

ที่มา :

www.instagram.com/jsn_young8

https://th.wikipedia.org

www.silpa-mag.com

https://gossipstar.com

www.facebook.com/Watrajapradit

ภาพ :

www.instagram.com/jsn_young8


บทความน่าสนใจ

เจสัน ยัง กับการเกิดใหม่อีกครั้งเมื่อพบธรรม

ธรรมะของนักโทษชาย : stories from our readers

ตำนานความเป็นมาของการบวชนาค

ตามหาการบวชที่แท้จริง

อานิสงส์ของการบวช – สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.