150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ซีเคร็ตรีวิว : งานสมโภช “ศุภมงคลสมัย 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”

ซีเคร็ตรีวิว : งานสมโภช “ศุภมงคลสมัย 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามจัดงานสมโภช “ศุภมงคลสมัย 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” ชวนไหว้สักการะพระพุทธอังคีรส พระพุทธประทีปวโรทัย และพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะลพบุรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่เกิดจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา

 

150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

 

 

วันนี้แอดมินมาชมงานศุภมงคลสมัย 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามโดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในเขตพุทธาวาส

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและมีพิธีก่อพระฤกษ์เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2412 หลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้ 1 ปี คำว่า “ราชบพิธ” หมายความว่า “พระราชาทรงสร้าง

 

 

 

สิ่งแรกที่น่าตื่นตาตื่นใจคือ ความงดงามของพระอุโบสถและพระวิหาร ถึงด้านนอกจะงดงามอย่างไทย  ด้วยใบระกาหางหงส์ และกระเบื้องรูปเทพนมแล้ว ภายในพระอุโบสถตกแต่งด้วยศิลปะยุโรปแบบโกธิก เอกลักษณ์ของพระอุโบสถคือลวดลายของดอกไม้ร่วงบนพื้นสีเขียว

 

150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

พระพุทธอังคีรส คือพระประธานภายในพระอุโบสถ มีความหมายว่า “รัศมีที่แผ่ออกมาจากพระวรกาย” เป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4  ก่อนที่จะมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้อาราธนาไปประดิษฐานที่พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แต่พระองค์สวรรคตก่อนที่จะหล่อสำเร็จ รัชกาลที่ 5 จึงทรงอาราธนามาเป็นพระประธาน ณ วัดราชบพิธฯ จนถึงปัจจุบัน

 

150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

 

ส่วนพระวิหารจะประดิษฐาน “พระพุทธประทีปวโรทัย”  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย การตกแต่งภายในคล้ายกับพระอุโบสถ

 

150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

 

 

พระเจดีย์ ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องสีเหลือง และมีซุ้มที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราช 2 พระองค์คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช  และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช รวมทั้งพระพุทธรูปปางรำพึง และปางห้ามสมุทร เป็นต้น

 

 

 

150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

 

ภายในพระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะขอมสองพระองค์ หันพระพักตร์ไปยังทิศตะวันออกองค์หนึ่งและทิศตะวันตกองค์หนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการแสดงเครื่องราชสักการะที่ได้รับพระราชทานถวายในโอกาสต่าง ๆ และสิ่งของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าอาวาสในทุกยุค จะจัดขึ้นภายในระเบียงกลม เช่น ฝาบาตรและเชิงบาตรมุกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พุ่มเงินพุ่มทองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 เป็นต้น

 

 

 

ตอนเย็นมีกิจกรรม “นำชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” ให้ความรู้ทางสถาปัตยกรรมของวัดอีกด้วย เพราะวัดแห่งนี้มีแม่กอง นายงาน ที่สร้างและบูรณะเป็นเจ้านายช่างชั้นครูหลายพระองค์ เช่น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นต้น

ชมความงามของสถาปัตยกรรมของวัดราชบพิธฯตอนกลางคืนด้วยระบบแสงเสียงและสื่อผสม หรือจะถ่ายภาพแต่งกายย้อนยุคกับห้องฉายภาพ “ฉายานิติกร” ณ อาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ 2

 

 

 

นิทรรศการโครงการสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมุพพรมหาเถร) คลอง 9 ปทุมธานี โครงการการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมบนพื้นที่กว่า 127 ไร่ 1 งาน 59.7 ตร.วา ที่ได้รับการออกแบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) และทีมอาศรมศิลป์ ร้านจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกเนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

มีกิจกรรมอีกมากมายติดตามข้อมูลได้ที่เพจสมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามค่ะ

ที่มา : หนังสือ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามประจำรัชกาลที่ ๕ และ https://siamrath.co.th

ภาพ : ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์


บทความน่าสนใจ 

พลังบวร เมื่อ วัด หันมาดูแล คนรอบวัด 

พระ-เณร วัดศรีบุญชุม ร่วมมือกับ ปราชญ์ชาวบ้าน สร้าง สวนผักปลอดสารพิษ ของชุมชน ดำเนินตามรอย เศรษฐกิจพอเพียง ของ รัชกาลที่ 9 

บ่มเพาะ ความสงบสุข ในจิตใจที่ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

ย้อนรอย ธรรมตาม พระราชา วัดบวรนิเวศวิหาร

สอง เจ้าอาวาส วัดกรุงเก่า มอบเงินช่วยเหลือ โรงพยาบาลใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อ่างทอง

พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ พิพิธภัณฑ์ มีชีวิตของ กวีเอกของโลก

วัดเทพธิดารามวรวิหาร… อาราม แห่งพลังใจ

ย้อนรอย อยุธยา ชม โบสถ์ พุทธกลิ่นอายฝรั่ง ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.