คำสาปแช่ง

อาถรรพ์และคำสาปแช่งมีผลต่อชีวิตจริงหรือไม่  พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

อาถรรพ์และ คำสาปแช่ง มีผลต่อชีวิตจริงหรือไม่  พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เจริญพรเป็นคำถามที่น่าใจมาก คำสาปแช่ง มีจริงไหม แต่ผลจะเป็นไปตามคำสาปแช่งหรือไม่ ตรงนี้น่าสนใจ ผลก็มาจากเหตุ เช่น การที่คนนั้นถูกรถชน หรือว่าร่ำรวย หรือว่ายากจน หรือว่าเจริญ หรือว่าเสื่อม อันนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเขาเอง ไม่เกี่ยวกับใครจะสาปหรือไม่สาป ใครจะยกย่องหรือไม่ยกย่อง มีกรรม ทำกรรมสิ่งไหนไว้ ก็เป็นเจ้าของแห่งกรรม เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์

ถ้าเรายกตัวอย่างว่า ในสมัยพุทธกาล ถ้าบุคคลนั้น ประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจ ประพฤติชั่ว ประพฤติไม่ดี ต่อให้คนทั้งโลก มาสวดอ้อนวอนขอร้อง ขอให้เขาไปสู่สุคติเถอะ ขอให้เขาไปสวรรค์ สู่นิพพาน เขาคนนั้นจะเป็นไปได้ไหม เพราะเขาประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจ ตามกฎธรรมชาติมันผิด มันเป็นไปไม่ได้ ในทางกลับกัน ถ้าบุคคลคนนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่ เขาเป็นผู้ที่ประพฤติกายสุจริต วาจาสุจริต และวจีสุจริต คือประพฤติดีทางกาย ทางวาจา และใจ ต่อให้คนทั้งโลกมาสาปแช่งเขา ขอให้แกจงชิบหาย ขอให้แกจงชิบหาย ก็สาปแช่งก็ส่วนสาปแช่ง แต่เมื่อเขาสร้างเหตุดี ผลดีก็ปรากฏ เพราะผลมาจากเหตุ ตรงไปตรงมา อันนี้คือ สิ่งนี้เป็นความจริงมากกว่า เพราะฉะนั้นท่านถึงบอกให้แต่ละคน ให้มั่นคงในกฎการกระทำ ขอให้สร้างเหตุที่ดีที่สุดในฐานะที่เกิดมาชาตินึง ในปีนึง ในวันนึง ในชั่วโมงนึง สุดท้ายก็รายนาที ได้สร้างเหตุดี สร้างเหตุดีแล้ว แล้วผลก็มาจากเหตุก็จบเท่านี้ จะได้ไม่ต้องไปกลัว เกิดความหวาดกลัวตระหนกว่า มีคนมาสาปแช่งเราต้องเป็นไปเหมือนเขาหรือเปล่า เพราะคนตั้งมากมาย อันนี้ขอยืนยันได้เลย ตามหลักกฎธรรมชาติ

คนที่ทำไม่ดีก็เลยกลัวอาถรรพ์ คำสาป จริง ๆ แล้วคนที่เกิดความหวาดกลัว หรือกลัวจะเป็นไปตามคนโน้นสาป คนนี้สาป อะไรต่ออะไร ลึก ๆ แล้ว คน ๆ นี้คงประพฤติไม่ดีทางกาย ทางวาจา ทางใจ อยู่พอสมควรหรืออาจจะมากก็ได้ พอสมควร หรืออาจจะมากก็ได้ ก็เลยเกิดความหวาดกลัว แล้วพอเหตุการณ์ร้าย ๆ ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองจริง ๆ แล้ว เกิดจากเหตุที่ตัวเองสร้างไว้มันไม่ดี เหตุไม่ดีที่ตัวเองสร้างไว้ เมื่อเหตุสร้างแล้ว มันก็ส่งผลขึ้นมา พอผลที่ไม่ดีเกิดขึ้น ก็เลยรู้สึกว่า หรือเป็นเพราะคำสาปของเขา หรือเพราะเป็นคำอย่างโน้นอย่างนี้ของคนอื่น จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่ จริง ๆ แล้วมันเป็นผลของการกระทำของตัวเราเอง ทั้งหมดเลยที่เราสร้างเหตุมา แล้วผลก็เกิดมาอย่างนี้ ฉะนั้นวิธีแก้ความหวาดกลัวของบุคคลกลุ่มนี้คือกลัวคำสาปแช่งอะไร ก็ตั้งโปรแกรมใหม่ คุณก็เป็นผู้ที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติทางกาย ทางวาจา ทางใจ เท่าที่จะเป็นไปได้ หรือให้มากที่สุด เขียนโปรแกรมจิต เขียนว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่คิดดี พูดดี ประพฤติดี ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถจะพึงมีในรายนาที รายชั่วโมง ในการประพฤติในประจำวัน เอาเท่านี้ก่อน ก็คือหันมาประพฤติปฏิบัติดี

เมื่อโดยกฎธรรมชาติ ถ้าเราเป็นผู้ที่คิดดี พูดดี ทำดี หรือว่า ประพฤติปฏิบัติดี มาก ๆ มาก ๆ แล้ว ความหวาดกลัวจะหายเองโดยวิธีธรรมชาติ เพราะเหมือนว่าเราเป็นคนที่สร้างคุณงามความดี หรือว่าเงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดิน มันไม่มีความหวาดกลัวเลย มันมั่นใจในคุณงามความดีที่กระทำ อย่างท่านว่าอะไรอะไรก็ทำอะไรไม่ได้ มาสาป มาแช่ง มาด่า มารังแก มาเบียดเบียน ไม่มีทางเพราะคุณงามความดีที่เราสั่งสมมาเป็นพลัง พลังแล้วก็หมุนให้เราดี สิ่งที่มากระทบก็จะแพ้ภัยไปเองโดยวิธีธรรมชาติเป็นอย่างนั้น

 

ถอดความ : สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ วันที่ 6 กันยายน 2558 (1/2)

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 

ปัญหาธรรม : ถ้าไม่กรวดน้ำ ญาติจะได้บุญหรือไม่ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เพศมีผลต่อการปฏิบัติธรรมหรือไม่ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

หัวใจของการปฏิบัติธรรมอยู่ที่การเจริญกุศล โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะทุกข์ ธรรมะโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เล่นไพ่วิถีพุทธ ธรรมะโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.