ขอพรให้ครอบครัว

Dhamma Daily : เราสามารถสวดมนต์ ขอพรให้ครอบครัว ได้จริง ๆ หรือ ?

Dhamma Daily : เราสามารถสวดมนต์ ขอพรให้ครอบครัว ได้จริง ๆ หรือ ?

ดิฉันอยากทราบว่า ถ้าเราสวดมนต์ ขอพรให้ครอบครัว และตัวเราร่างกายแข็งแรง เดินทางปลอดภัย มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต เราสามารถขอแบบนี้ได้ไหมคะ แล้วถ้าจะแผ่เมตตาให้กับพ่อแม่พี่น้องและครอบครัว ควรจะกล่าวคำแผ่เมตตาอย่างไรคะ

พระดร.นิตินัย อุดมกัน ตอบปัญหาข้อนี้ว่า

ตอบ: การสวดมนต์ไหว้พระนั้น เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ เมื่อเราระลึกนึกถึง จิตใจเราก็สงบร่มเย็น สบาย เมื่อสงบร่มเย็น สบายแล้ว เราย่อมอยากให้บุคคลอันเป็นที่รักของเราสบายด้วย ให้มีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆ เป็นมงคล

ขอแบบนี้ได้ พระพุทธเจ้าหรือเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลาย ท่านไม่ได้ห้าม อาจจะโดยการแผ่เมตตาความปรารถนาดีไปสู่บุคคลเหล่านั้น หรือสัตว์น้อยใหญ่ในพื้นพิภพนี้ก็ได้ โดยใช้บทแผ่เมตตาทั่วไป สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุขะชีวิโน (ขอใหสัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด) กะตังปุญยังพะลังมัยหัง สัพเพภาคี ภะวันตุเต (ขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจแล้วนั้นเทอญ) แบบย่อๆก็ได้ และระลึกนึกถึงผู้มีคุณทั้งหลาย มีบิดามารดา เป็นต้น

 

ที่มา : นิตยสารซีเคร็ต

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

ภาวนาครอบครัว หายใจสงบ เดินเป็นสุข ณ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม

Dhamma Daily : เราจะสามารถ แผ่เมตตาให้คนในครอบครัว ได้อย่างไร

Dhamma Daily : จูน ทัศนคติ อย่างไร เมื่อพ่อแม่หัวโบราณแต่ลูกหัวสมัยใหม่

วิธีใช้หนี้พ่อแม่ คำสอนดีๆ ที่ลูกๆ ทุกคนควรอ่าน

ทำอย่างไรให้สมหวังดั่งขอพร บทความดีๆ จาก ท่านว.วชิรเมธี

Dhamma Daily : ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงปีใหม่ ควรขออย่างไรดี

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.