อัฏฐมีบูชา

สักการะพระปางอัฏฐมีบูชา วัดอินทาราม สันติสถานแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

สักการะพระปางอัฏฐมีบูชา วัดอินทาราม สันติสถานแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

พระพุทธรูปปางอัฏฐมีบูชา สร้างเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์กราบพระสรีระของพระพุทธเจ้าของพระมหากัสสปะและพระภิกษุอีก 500 รูป ที่ไปปฏิบัติกิจธุดงภ์ที่กรุงปาวามา พระพุทธรูปปางนี้ที่วัดอินทารามนี้มีความงดงามมากอีกแห่งหนึงในประเทศไทย

 

อัฏฐมีบูชา

 

วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกกันว่า “วัดบางยี่เรือนอก” เป็นวัดคู่กับวัดราชคฤห์ ที่เรียกว่า “วัดบางยี่เรือใน” ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ แต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปราดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี พระองค์ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอินทารามแห่งนี้ และทรงโปรดให้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่เผาพระศพของพระราชชนนี

 

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงรับวัดอินทารามเป็นวัดพระอารามหลวง ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง) ต้นตระกูล “ศรีเพ็ญ” ได้ปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยมาเป็นพระประธาน คือ พระพุทธชินวร

 

พระยาศรีสหเทพทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร จึงเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดอินทารามวรวิหาร” และได้รับบูรณะอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระทักษิณสร อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตร และมีการบูรณะวัดแห่งนี้สืบต่อมาจนเป็นวัดที่มีความงดงามอย่างในปัจจุบัน

 

วัดอินทารามแห่งนี้มีสิ่งน่าสนใจหลายอย่าง เช่น

 

อัฏฐมีบูชา

พระเจดีย์คู่กู้ชาติ ซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่บรรลุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับพระมเหสี

 

อัฏฐมีบูชา

พระอุโบสถหลังเก่าที่ภายในบรรจุพระสรีรังคารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

อัฏฐมีบูชา

พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระประธานศิลปะสุโขทัย “พระพุทธชินวร”

 

อัฏฐมีบูชา

พระปรางค์คู่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3

 

พระวิหารน้อย 3 หลัง ได้แก่ วิหารพระไสยางค์ วิหารพระพุทธบาท และวิหารถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

 

สิ่งน่าสนใจในวัดแห่งนี้ที่ภูมิใจนำเสนอมากคือ วิหารถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า เพราะเป็นวิหารที่มีพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงที่งดงาม เมื่อเข้าไปสักการะทำให้ระลึกถึงเหตุการณ์ถวายพระเพลิงได้เป็นอย่างดี

 

อัฏฐมีบูชา
พระวิหารถวายพระเพลิง

 

ภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปที่จำลองภาพ หีบพระศพ มีพระบาทของพระพุทธเจ้ายืนออกมาจากพระหีบ มีพระภิกษุ 3 รูป พนมมือไหว้พระบาทที่ยืนออกมานั้น

 

อัฏฐมีบูชา
พระมหากัสสปะกราบพระบาทพระพุทธเจ้าที่โผล่ออกมานอกพระหีบ

 

อัฏฐมีบูชา
จิตรกรรมด้านข้างของหีบพระศพ เป็นภาพต้นสาละ แสดงถึงการจำลองสวนสาละในกรุงกุสินารามาไว้ในพระวิหาร

 

จิตรกรรมที่เลือนลางแต่ยังเห็นภาพของสวนสาละในกรุงกุสินาราได้ชัด ผนังด้านขวาของพระวิหารมีภาพพระภิกษุกลุ่มหนึ่งสนทนากัน พระภิกษุหนึ่งในนั้นมีพระสุภัททะที่แสดงกิริยาดีใจพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน จะได้ไม่มีใครมาคอยจับผิดและเข้มงวดอีก

 

อัฏฐมีบูชา
กลุ่มพระภิกษุที่ไม่ได้บรรลุอรหันตผลต่างร่ำไห้ เว้นแต่พระสุภัททะที่ยิ้มดีใจในการจากไปของพระพุทธเจ้า

 

อัฏฐมีบูชา
พระสุภัททะ

 

เข้ามาในพระวิหารแห่งนี้ทำเอาน้ำตาซึม เกิดความสังเวชในจิต แต่ก็ทำให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์และเทวดา เทวดายังบูชาพระสรีระของพระองค์ด้วยดอกมณฑารพ จิตรกรรมที่น่าสนใจคือ ภาพดอกไม้ร่วง ซึ่งเป็นภาพแทนของดอกมณฑารพที่เทวดาโปรยลงมาบูชาพระพุทธเจ้า ที่นี้มีลักษณะคล้ายดอกพุดตาน

 

อัฏฐมีบูชา
ลายดอกไม้ร่วง เป็นภาพแทนดอกมณฑารพที่เทวดาโปรยลมาบูชาพระพุทธเจ้า วาดคล้ายดอกพุดตาน

 

อัฏฐมีบูชา

 

ที่มา : วัดอินทาราม วรวิหาร (บางยี่เรือ ธนบุรี)

ภาพ : ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์


บทความน่าสนใจ

เที่ยวตามรอยนิยาย “กาหลมหรทึก” –  ดูสถานที่จริง ให้อินนิยาย

วัดเทพธิดารามวรวิหาร…อารามแห่งพลังใจ

ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และชมกู่เจ้าเมืองเหนือที่ วัดสวนดอก

วัชรธรรมสถาน แหล่งปฏิบัติธรรมสายวัดป่าใกล้กรุง

ฝึกสติเชิงประยุกต์ ณ วัดลาดพร้าว

วัดสังฆทาน สัปปายะสถานบำบัดใจด้วยธรรม (ชาติ)

“มีเมตตา…จนมหานิยม” เรื่องเล่าของสมเด็จพระพุฒาจารย์โตแห่งวัดระฆัง

วัดบุคคโล ประกายศรัทธาแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา

“ศิลปะกระจก” ความงดงามเพื่อพุทธบูชา ณ วัดมณีจันทร์ จ.บุรีรัมย์

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร การศึกษาคือหัวใจสําคัญของการเผยแผ่

ปฏิบัติธรรมเข้มข้น ณ วัดคลองตาลอง จ.นครราชสีมา

“ธรรม” ได้ทุกเวลาที่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ค้นพบอิสระทางจิตใจท่ามกลางธรรมชาติ ณ วัดพระธาตุดอยกองข้าว

ชวนเที่ยว 5 วัด ลดเครียด-ใจสงบวันหยุด

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ชวนเที่ยวไหว้ 5 พระอรหันต์ กิจกรรมนี้ทำได้ทุกเมื่อ

เรื่องเล่าความทุลักทุเลของการสวดมนต์วัดเมืองนอกที่ญาติโยมไม่เคยรู้

เที่ยวกาดกองเก่า ชมวัดยามราตรี ‘วัดพงษ์สุนันท์’ เสพสุนทรียะที่เมืองแพร่

ย้อนรอยธรรมตามพระราชา วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดราชาธิวาส วัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา

“ความสุข” ตัวชี้วัดความสำเร็จของ ฌอห์ณ จินดาโชติ

Dhamma Daily : การกระทำบางอย่าง บางสังคมบอกว่าเป็นความดี อีกสังคมบอกว่าเป็นความชั่ว จริงๆ แล้วใช้เกณฑ์อะไรวัด

วัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี สงบ งาม ริมแม่น้ำสะแกกรัง

คัมภีร์พระมาลัย คัมภีร์แห่งมิตรภาพและการสานสัมพันธ์ไทย-วาติกัน

เช็คอิน 9 แลนด์มาร์กเที่ยวตามรอยละครบุพเพสันนิวาส จ.พระนครศรีอยุธยา

เที่ยวแบบคลาสสิค ชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ เกาะเกิด จ.อยุธยา

พักรบ พบพระใหญ่ เส้นทางสายศรัทธา อยุธยา – อ่างทอง

จัดสวนสวยด้วย 8 พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ดอกมณฑา ดอกไม้แห่งวันอัฏฐมีบูชา

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ธรรมะ ธรรมชาติ และความเรียบง่าย

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.