โทรศัพท์พูดคุยกับพระสงฆ์

Dhamma Daily: สีกา โทรศัพท์พูดคุยกับพระสงฆ์ นานเป็นชั่วโมง เป็นการผิดวินัยสงฆ์หรือไม่

Dhamma Daily: สีกา โทรศัพท์พูดคุยกับพระสงฆ์ นานเป็นชั่วโมง เป็นการผิดวินัยสงฆ์หรือไม่

ถาม: สีกา โทรศัพท์พูดคุยกับพระสงฆ์ เป็นเวลานานเป็นชั่วโมง ในเรื่องการขอคำชี้แนะ หาทางออกจากทุกข์ หรือสนทนาธรรม เป็นการผิดวินัยสงฆ์หรือไม่คะ แล้วสีกาจะมีบาปด้วยหรือเปล่า

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ ตอบคำถามนี้ว่า

ตอบ: ขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่คุยกัน และขึ้นอยู่กับจิตใจของทั้งสองฝ่าย ถ้าคุยเพื่อแนะนำธรรมะ อนุเคราะห์ เกื้อกูล ชี้ทางออกจากทุกข์ ก็เป็นหน้าที่ของพระ ที่ต้องอนุเคราะห์เกื้อกูลญาติโยม แต่หากเป็นเรื่องทางโลก เรื่องที่ไม่เหมาะสม ก็เป็นความผิดทางธรรมทั้งสองฝ่าย

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะคุยเรื่องทางโลกหรือทางธรรม ก็อย่าไปคุยนานนัก และอย่าไปคุยบ่อยๆ หากคุยนานคุยบ่อยเป็นประจำ แสดงว่ามีจิตเป็นอกุศลแล้ว เดี๋ยวจะยุ่งภายหลัง

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ: พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


ที่มา: นิตยสาร Secret


บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.