พระเจ้าอโศกมหาราช

สามเณรนิโครธ หลานผู้เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอโศกมหาราช

สามเณรนิโครธ หลานผู้เป็นพระอาจารย์ของ พระเจ้าอโศกมหาราช

สามเณรนิโครธ เป็นหลานของ พระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งกำเนิดจากเจ้าชายสุมนกุมาร พระเชษฐาต่างพระมารดา หลังจากพระเจ้าพินทุราชสวรรคต พระโอรสทั้งหลายต่างหมายปองบัลลังก์เมืองปาฏลีบุตร

พระเจ้าอโศกในขณะนั้นยังเป็นเจ้าชายและอุปราชครองเมืองอุชเชนี ทรงยกทัพมาตีเมืองปาฏลีบุตรและสังหารพระเชษฐาและพระอนุชาต่างพระมารดาไปจนหมดสิ้น

เจ้าชายสุมนกุมารทรงทราบดีว่าพระองค์ไม่รอดแน่ จึงให้พระชายาซึ่งกำลังมีพระครรภ์หลบหนีไป และให้กำเนิดพระโอรสในเรือนของจัณฑาลใต้ต้นไทร จึงตั้งพระนามพระโอรสน้อยว่า “นิโครธ” แปลว่า “ต้นไทร

เมื่อพระโอรสเจริญวัยขึ้น พระชายาจึงให้พระโอรสผนวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา แล้วเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้า จนกระทั่งวันหนึ่ง สามเณรนิโครธเดินผ่านพระราชวังที่ประทับของพระเจ้าอโศก

พระองค์ทอดพระเนตรเห็นสามเณรมีกิริยาเรียบร้อยน่าเลื่อมใสจึงนิมนต์เข้ามาฝ่ายใน เมื่อพระเจ้าอโศกนิมนต์สามเณรเข้ามาแล้ว จึงสอบถามสามเณรน้อยว่า  “ข้าแต่สามเณร ท่านพอจะทราบคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ขอท่านช่วยบอกแก่เราหน่อย”

สามเณรตอบว่า “ความไม่ประมาทเป็นเส้นทางอมตะ ความประมาทเป็นหนทางไปสู่ความตาย ผู้ที่ประมาทย่อมไม่ต่างจากคนตาย”

พระเจ้าอโศกทรงปีติและเลื่อมใสจึงทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา และทราบภายหลังว่าสามเณรน้อยคือหลานของพระองค์เอง สามเณรนิโครธนอกจากจะเป็นหลานของพระองค์แล้ว ยังเป็นพระอาจารย์ผู้ชี้ทางธรรมให้แด่พระเจ้าอโศกด้วย

ที่มา : 84000.org


บทความน่าสนใจ

เปิดตํานาน “พระเจ้าตนหลวง” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา

สักการะพระปางอัฏฐมีบูชา วัดอินทาราม สันติสถานแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

พระเจ้าอชาตศัตรู ผู้พลั้งพลาดเพราะเพื่อนพาล

ปริศนาธรรม 3 ประการ จาก พระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราช

นิทานสอนใจ “พระเจ้าอโศก” ขุนศึกหน่ายสนามรบ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.