ข่าวในโซเชียล

Dhamma Daily : ข่าวในโซเชียลทำให้สะเทือนใจ ควรทำใจอย่างไรดี

Dhamma Daily : ข่าวในโซเชียล ทำให้สะเทือนใจ บางข่าวก็ทำให้รู้สึกหดหู่ ควรทำใจอย่างไรดี

ผู้อ่านถาม : ในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์คมีการส่งต่อข่าวมากมาย บาง ข่าวในโซเชียล ก็ทำให้ผมหดหู่ สะเทือนใจ และเศร้าหมอง ควรมีวิธีทำใจอย่างไรครับ

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม ตอบปัญหาข้อนี้ว่า

ทั้งความทุกข์ ความหดหู่ใจ สะเทือนใจเศร้าหมองใจความสุข มีปีติ แจ่มใสเบิกบานใจ ย่อมมีเหตุปัจจัย มีเงื่อนไขและล้วนเป็นสิ่งจรมาทั้งสิ้น โดยมีสะพานเชื่อมให้เกิดขึ้นภายใน 6 ประการ ได้แก่ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจและภายนอกอีก 6 ประการ คือ รูป เสียง กลิ่น รสสัมผัส ธรรมารมณ์

การเสพข่าวสารต่าง ๆ นั้นมาจากการที่ตาดูข้อความหรือภาพเหตุการณ์ แล้วใจรับรู้ หูได้ยินเสียงจากการบอกกล่าว จากข่าวคราวทางวิทยุ โทรทัศน์ แล้วใจก็ไปรับรู้

เมื่ออายตนะคือความเชื่อมต่อภายในและภายนอกสัมผัสกัน ก็ย่อมเกิดการรับรู้เรื่องราวนั้นทันที เมื่อใจชอบก็เกิดความสุขทางใจ แต่เมื่อใจไม่ชอบก็ย่อมขัดใจ เคืองใจ เศร้าหมองใจ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าอารมณ์จะกระทบทางใด สุดท้ายก็มีใจเป็นผู้รับรู้

มนุษย์ก็แปลก บางทีเรื่องราวเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองเลย เป็นเรื่องของใครก็ไม่รู้ ก็เก็บเอามาปรุงแต่งเป็นโน่นเป็นนี่แล้วทำให้ใจเป็นทุกข์ เรียกว่านำเอาทุกข์ที่ตนไม่ได้สร้างมาทับถมตนเองซ้ำแล้วซ้ำอีก

ดังนั้น ใจจึงเป็นบ่อเกิดของความทุกข์และความสุขทั้งปวง การตามรักษาสภาพจิตใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่เข้ากระทบ โดยเห็นและเข้าใจทุกอย่างว่าเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้น เมื่ออารมณ์เข้ากระทบรับรู้แล้วก็ปล่อยวาง เท่านี้ใจก็โปร่งโล่งเบาสบาย

ที่มา : นิตยสารซีเคร็ต

ภาพ : https://pixabay.com


บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ทำอย่างไรจึงจะลืมเรื่องราวในอดีตที่ สามีเคยนอกใจ ได้คะ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: เจอเรื่องเลวร้ายแต่ไม่อยาก โทษเวรกรรม ทำอย่างไรดี

“โซเชียลเจ็ตแลก” นอนดึก ตื่นสาย ทำอ้วน

อย่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันด้วยการทำร้ายคนที่ตนรัก ธรรมะสำหรับพ่อแม่

ทำบุญง่าย ๆ เพียงแค่คลิก ปันบุญ by TMB

บทเรียนจากรักออนไลน์ พีท – พล นพวิชัย

พรหมวิหาร หลักชีวิตคู่ของคู่รักนักข่าว ปอ – วีรินทร์ทิรา & แซ็ก – ธนินวัฒน์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.