DKSH ประเทศไทย คว้ารางวัล Community Collaboration ในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2022

DKSH ประเทศไทย คว้ารางวัล Community Collaboration ในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2022

DKSH ประเทศไทย คว้ารางวัลระดับภูมิภาคในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability (ACES) 2022 ในหมวดรางวัล “Community Collaboration” สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ DKSH ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน

 กรุงเทพมหานคร 22 พฤศจิกายน 2565 – บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาดแก่ธุรกิจ ในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก ได้รับรางวัล Community Collaboration ในงาน ACES ซึ่งจัดขึ้นโดย MORS Group รางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศและความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนในเอเชีย ทั้งนี้ MORS Group เป็นสื่อกลางในนามของสถาบันและองค์กรเอกชนหลายแห่งทั่วเอเชีย มีพันธกิจในการสนับสนุนบริษัท ผู้นำองค์กร และอุตสาหกรรม ในการแสดงความเป็นผู้นำและความเป็นเลิศทางด้านความยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ รางวัล ACES เป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย

 DKSH ประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนด้านความยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งจัดการผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ภายใต้การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Framework) ซึ่งมุ่นเน้นใน 3 เสาหลัก ได้แก่ “บุคลากรของเรา – พันธมิตรของเรา – โลกของเรา” อีกทั้ง DKSH ได้เติมเต็มความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมผ่านการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิผล โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความซื่อสัตย์

 นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นที่ให้บริการอยู่ DKSH ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความร่วมมือกับมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ และมูลนิธิสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย ผ่านพลังแห่งการเล่นอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้ง DKSH ยังคงดำเนินการตามเป้าหมายในการการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน ผ่านการมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการร่วมสนับสนุนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวนกว่า 80 ล้านโดสสู่ประชาชนชาวไทย ตลอดจนจัดหาผลิตภัณฑ์ยาและของใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็นเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้คนทั่วประเทศ

 เดเมียน โมโฮท์ ประธานและหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำประเทศ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การดำเนินกลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ช่วยให้เราสามารถคว้าโอกาส และกำหนดอนาคตที่เป็นยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเติบโตอย่างยั่งยืน และความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจของบริษัทและชุมชนของเรา ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าเรามีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ถูกต้อง และผู้คนต่างรับรู้ถึงคุณค่าของโครงการที่เราดำเนินการ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราเสมอ”

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.