กระจกแห่งสติ
Read More +

มองตัวตนผ่านกระจกแห่งสติ บทความธรรมะเตือนสติจากท่านว.วชิรเมธี

พระราชดำริ
Read More +

พระพุทธศาสนาในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินวัดบ้านไร่
Read More +

เหตุการณ์ความประทับใจของลูกศิษย์หลวงพ่อคูณ ครั้ง ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินวัดบ้านไร่

ในหลวงรัชกาลที่ 9, คำพ่อสอน, รัชกาลที่9, วันพ่อ, วันพ่อแห่งชาติ
Read More +

คำพ่อสอน ในดวงใจ

การฝึกสติ
Read More +

การฝึกสติ “พละ ๕ คือกำลังหนุนจิต” – พระราชหฤทัยจากในหลวงรัชกาลที่ ๙

เรื่องเล่าในหลวง
Read More +

3 เรื่องเล่าในหลวง จากองคมนตรี…ความทรงจำประทับใจที่ไม่มีวันลบเลือน

สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19
Read More +

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรม ระหว่างในหลวง รัชกาลที่ 9 กับ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฺฒโน)

อาชีพพระราชทาน
Read More +

เลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทาน จากในหลวงรัชกาลที่ 9

พิธีบำเพ็ญกุศล
Read More +

รัฐบาลเตรียมจัด พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9

หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย
Read More +

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรมระหว่างในหลวง รัชกาลที่ 9 กับพระวิสุทธิญาณเถร ( หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย )

พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)
Read More +

พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมระหว่างในหลวง รัชกาลที่ 9 กับ พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)

ในหลวง รัชกาลที่ 9
Read More +

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระโพธิสัตว์

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.