EGA จับมือ รพ.รามาธิบดี พัฒนาแอพพลิเคชัน “RAMA Appointment”

ฝ่ายพัฒนาและจัดการแอพพลิเคชัน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาแอพพลิเคชัน “RAMA Appointment” เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้รับบริการของโรงพยาบาลรามาธิบดีและประชาชนทั่วไป
โดยคุณสมบัติของแอพฯดังกล่าว ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานทุกประเภท โดยผู้ใช้งานทั่วไปที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล เช่น ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล ช่องรามา (RAMA Chanel) และข้อมูลอื่นๆ ส่วนผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกแล้วสามารถดูรายการนัดหมายของตัวเอง แจ้งขอเลื่อนนัดหมายได้ ตลอดจนสามารถเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกด้วย
นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการ EGA กล่าวว่า การพัฒนาแอพฯนี้ นับเป็นอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่หลักขององค์การ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ โดยสนับสนุนให้เกิดบริการแอพพลิเคชันภาครัฐ เพิ่มโอกาสสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้หรือบริการภาครัฐที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม
ส่วนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลมีผู้ป่วยจำนวนมากเข้ารับการรักษาในแต่ละวัน ซึ่งแอพฯ RAMA Appointment จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านนี้ได้
ทั้งนี้ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันผ่าน App Store สำหรับผู้ใช้งานระบบปฎิบัติการ iOS โดยค้นหาคำว่า “รามา” “รามาธิบดี” หรือ “rama appointment” ส่วนระบบปฎิบัติการ Android สามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play โดยค้นหาคำว่า “rama app” “ramaapp” “rama appointment” หรือ “รามา นัดหมาย” นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดผ่าน GAC หรือ Government Application Center ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันกลางของภาพรัฐได้อีกด้วย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.