working woman, แก้ปัญหาการทำงาน, ผู้หญิงวัยทำงาน, แก้ปัญหา, การทำงาน

Working Woman กับ 4 เทคนิคแก้ปัญหาแบบมือโปร

Working Woman กับ “ปัญหา” ที่ทำงาน พร้อมเทคนิคแก้ไข

เราก็รู้ๆ กันดีอยู่แล้วว่า ทุกๆ ออฟฟิศ มักมีสารพัด สารพันปัญหาให้ working woman สวยๆ มั่นๆ อย่างเราต้องแก้ ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆ ก็ส่งผลต่อคุณภาพงาน ที่สำคัญ สร้างความเครียดให้ตัวเองได้ไม่น้อย

วันนี้ เราจึงชวนคุณมาฝึก สร้างนิสัย ที่ทำให้เหล่า คนทำงาน สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน หรือในชีวิตได้ดีขึ้น หนังสือ ไม่ต้องฉลาด ก็อ่านปัญหาได้ขาดกว่าคนอื่น โดย โคมิยะ คาสุโยชิ มีข้อคิดดีๆ แนะนำดังนี้

1. ตั้งคำถาม “ทำไม “จริงเหรอ “แล้วอย่างไรต่อ” การตั้งคำถาม แล้วตอบคำถามที่ตั้งขึ้น เป็นการฝึกวิธีคิด ให้มีเหตุ และผล ซึ่งจะช่วยให้เรามีไหวพริบ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

2. คิดให้รอบด้าน การแก้ไขปัญหา จากวิธีคิด “เพียงด้านใดด้านหนึ่ง” ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น ต้องฝึกคิดให้รอบด้าน หลากหลายประเด็น จึงจะเป็นประโยชน์ ต่อการนำใช้แก้ปัญหา

3. ตั้งข้อสงสัย ในสิ่งที่ตัวเองคิด เราจำเป็นต้องสงสัย หรือทบทวนในสิ่งที่ตัวเองคิด เพราะ ความคิดของเรา อาจไม่ทันกระแส หรือความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งทำให้แก้ปัญหาไม่ตรงจุด

4. คิดอยู่ตลอดเวลา หมั่นทบทวน งานที่ทำอยู่เสมอว่า ต้องแก้ไข หรือปรับปรุงอย่างไร การคิดทบทบทวนบ่อยๆ เช่นนี้ นอกจากป้องกันปัญหาแล้ว เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจริง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

          นอกจากนี้ เราควรมีความรักต่องานที่ทำ เพราะไม่ว่าจะเกิด ปัญหาอะไรขึ้น คุณจะมีกำลังใจ ในการแก้ไขปัญหานั้น ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ชีวจิต ขอเป็นกำลังใจให้แด่ คนทำงาน ทุกคนค่ะ

ข้อมูลเรื่อง “4 เทคนิค แก้ปัญหาของ คนทำงาน มือโปร” จากนิตยสาร ชีวจิต

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.