Read More +

“ดนตรี” ช่วยกระตุ้นความทรงจำผู้สูงวัยได้!

Read More +

ทำอาหารให้ผู้สูงอายุอย่างไร ให้ปลอดภัย ?

ภาวะสมองเสื่อม สมองเสื่อม
Read More +

ภาวะสมองเสื่อม ความเสื่อมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง ทำคุณภาพชีวิตแย่

น้ำหนักลดยาก
Read More +

ทำไมยิ่งอายุเยอะ ยิ่งลดน้ำหนักยาก ?

ดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ
Read More +

เคล็ดลับ การดูแลสุขภาพใจของผู้สูงอายุ

Read More +

งานวิจัยเผย การเลี้ยงหมา ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น

Read More +

INTERCARE ASIA 2021 งานสนุก สูงวัยสุขสบาย

กลืนลำบาก สำลักบ่อย
Read More +

กลืนลำบาก สำลักบ่อย อันตรายในผู้สูงอายุ

การนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ
Read More +

ทำอย่าไรเมื่อผู้สูงวัย นอนไม่ค่อยหลับ

อาการเจ็บป่วยในผู้สูงวัย
Read More +

3 สัญญาณอันตราย เตือนผู้สูงวัยรีบพบหมอ

โรคผู้สูงอายุ
Read More +

4 โรคที่วัยสูงอายุควรระวัง

อาการสั่น
Read More +

โรคพาร์กินสัน อาการสั่นที่ไม่ควรมองข้าม