บริหารข้อเท้าและหัวเข่า

มาบริหารข้อเท้าและหัวเข่าเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หรือลดอาการปวดเท้าปวดหัวเข่ากันด้วยวิธีง่ายๆ ที่ทำเองได้

1. นั่งเหยียดขาสองข้างไปด้านหน้า มือวางข้างลำตัว หลังตรง หายใจเข้า กระดกฝ่าเท้า (Flex) เข้าหาลำตัว หายใจออกกดฝ่าเท้า (Point) ลง
2. นั่งเหยียดขาในท่าเดิม หมุนฝ่าเท้าเป็นวงกลม โดยเริ่มจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งประมาณ 5 รอบ ทำซ้ำโดยหมุนย้อนทิศทางอีก 5 รอบ
3. นั่งเหยียดขาในท่าเดิม หายใจเข้า ดึงเข่าขวาเข้ามากอดชิดลำตัว หายใจออกเหยียดขาขวาไปด้านหน้า ทำซ้ำ 5 รอบแล้วสลับข้าง

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.