โปรแกรมอาหารลดน้ำหนัก

โปรแกรมอาหารลดน้ำหนัก 1 สัปดาห์

กําจัดไขมันด้วยสํารับลดอ้วน

ทฤษฎีการลดน้ําหนักง่ายๆ คือ กินอาหารใน 1 วันให้ได้พลังงานลดลงจากเดิม 500 กิโลแคลอรี วิธีนี้สามารถลดน้ําหนักได้สัปดาห์ละ หนึ่งถึงสองครึ่งกิโลกรัม ดังนั้นถ้าทําได้ถึง 6 เดือน น้ําหนักอาจลดลงได้อย่างน้อย 12 กิโลกรัม เช่น เคยดื่มเบียร์ 1 กระป๋อง หรือน้ําอัดลม 1 กระป๋อง ซึ่งให้พลังงาน 500 กิโลแคลอรีเป็นประจําทุกวัน(ดูปริมาณพลังงานของอาหารได้จากฉลากโภชนาการ) ก็ลด ละ เลิกเสีย พลังงานที่ได้รับในแต่ละวันก็จะลดลงได้ง่ายๆ น้ําหนักก็จะลดลงตามไปด้วย

คุณธิษณา จรรยาชัยเลิศ นักกําหนดอาหารวิชาชีพ อธิบายเพิ่มเติมว่า “การลดน้ําหนักควรลดอย่างค่อยเป็นค่อยไปและไม่อดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง เพราะไม่เป็นผลดีต่อการลดน้ําหนักในระยะยาว โดยอาจใช้วิธีกินอาหารหลายมื้อ เช่น 4–5 มื้อ แต่ให้พลังงานรวมทั้งวันอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมไว้

“แต่ทั้งนี้อาหารก็ต้องเลือกที่กินแล้วให้พลังงานเหมาะสม สารอาหารครบ กินแล้วอิ่มนานด้วย ไม่ใช่กินหลายมื้อ แต่เลือกอาหารที่มีน้ําตาลให้พลังงานสูง ไม่อยู่ท้องต้องกินเรื่อยๆ ไม่อิ่มสักที แถมได้พลังงานส่วนเกินเติมเข้าสู่ร่างกายมากเกินไป”

โปรแกรมอาหาร ลดน้ำหนัก
โปรแกรมอาหารใน 1 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 3 >>