โรคเรื้อรัง

รักษาโรคเรื้อรัง ด้วยฮอร์โมน ทางเลือกใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เวชศาสตร์ฟื้นสภาพ เพื่อต้านทาน โรคเรื้อรัง ด้วยฮอร์โมน

ปัจจุบันมีการนำ เวชศาสตร์ฟื้นสภาพ (Regenerative Medicine) หรือศาสตร์ทางการแพทย์ที่ใช้ป้องกันและฟื้นฟูร่างกายให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกแบบองค์รวม มาช่วยรับมือกับ โรคเรื้อรัง ที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์

โรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์

ในร่างกายเราจะมีจุดกำเนิดมาจากเซลล์เพียงหนึ่งเซลล์ ก่อนจะเจริญเติบโตกลายเป็นเซลล์นับล้านๆ เซลล์ แล้วสร้างเป็นอวัยวะต่างๆ แต่ขณะเดียวกันเซลล์ของเราก็สามารถเสื่อมสภาพได้ด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งอายุที่เพิ่มขึ้น รูปแบบการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร ไปจนถึงการใช้ยา จนกลายเป็นที่มาของโรคและความผิดปกติต่างๆ ของร่างกายในที่สุด โดยโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ ก็อย่างเช่น ไทรอยด์ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต พาร์กินสัน มะเร็ง เป็นต้น

ข้อเข่าเสื่อม, ข้อเข่า, โรคข้อเข่าเสื่อม, ออกกำลังกายป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม, ข้ออักเสบ

ใช้ฮอร์โมนรักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ ได้ผลจริงไหม

ผลการวิจัยของคุณหมอเทียร์รี เฮอร์ท็อก (Dr. Thierry Hertoghe) นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ฮอร์โมนรักษาโรค ได้ระบุผลการวิจัย ว่าการใช้โกรทฮอร์โมน เพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุที่ศึกษาร่วมกับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเบลเยี่ยม เป็นเวลากว่า 8 ปี โดยเริ่มทดลองกับตัวเองเมื่อวัย 50 ปีเศษๆ ด้วยการใช้ฮอร์โมนหลักๆ เช่น โกรทฮอร์โมน (โกรทฮอร์โมน เป็นสารเคมีในร่างกายที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความสูง รวมทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก) นอกจากนั้นยังใช้ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ฮอร์โมนไทรอยด์ รักษาโรคข้อเสื่อมของตนเองจนหาย

และทำไมการใช้ฮอร์โมนรักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ จึงได้ผล แพทย์หญิงมะลิ วิโรจน์สกุลชัย อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฮอรืโมนในเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ จากโรงพยาบาล สหวิทยาการมะลิ อธิบายว่า ร่างกายคนเรามีระบบอวัยวะทั้งหมด 10-12 ระบบ โดยมีระบบสำคัญ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบประสาท ทำหน้าที่สั่งการอวัยวะภายในร่างกายทำงานตามปกติ และ ระบบฮอร์โมน ที่มีหน้าที่รับคำสั่งจากระบบประสาทในการทำให้ร่างกายสมบูรณ์  และเมื่อร่างกายเลยวัย 25 ปี ฮอร์โมนร่างกายก็จะค่อยๆ ลดลง ซึ่งผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน จะมีอาการขาดฮอร์โมนทางเพศอย่างเฉียลพลัน ขณะที่ฮอร์โมนของเพศชาย จะลดลงอย่างช้าๆ ตามอายุ

การปรับฮอร์โมนตามแนวเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ มุ่งเน้นให้ฮอร์โมนเข้าสู่ภาวะสมดุลทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการกระตุ้นเซลล์ที่แสนจะเฉื่อยชาตามวัย ให้กลับมาสดใสซาบซ่าอีกครั้ง และซ่อมแซมอวัยวะต่างๆ ในร่างกายควบคู่ให้ร่างกายกลับมาทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ไทรอยด์


สู้ โรคเรื้อรัง ด้วยฮอร์โมน ปลอดภัยหรือไม่

วิธีการใช้ฮอร์โมนที่ได้ประโยชน์และปลอดภัยนั้นต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ฮอร์โมนรักษาคนไข้โรคเรื้อรังอยู่หลายโรค อาทิการรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ ในอดีตที่จะใช้ฮอร์โมนรักษาคนไข้เฉพาะที่มีอาการหนักมากๆ แต่ปัจจุบันแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นสภาพสามารถปรับฮอร์โมนที่เริ่มพร่องให้กลับมาสมดุลได้โดยไม่ต้องรอให้คนไข้มีอาการหนัก ด้วยการตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกายทั้งหมด  เพื่อปรับฮอร์โมนให้เข้าสู่ระบบสมดุลโดยภาพรวม (Hormone Symphony) และให้ฮอร์โมนในปริมาณที่เหมาะสม (Physiological Dose) ไม่ใช้วิธีให้ฮอร์โมนชนิดเดียวในปริมาณสูงๆ ซึ่งจะส่งผลเสียระยะยาว หรือคนไข้ที่ใช้ฮอร์โมนเพื่อรักษาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ที่เคยรับปริมาณฮอร์โมนสูงๆ จนทำให้มีอาการก้าวร้าว หงุดหงิด อยากฆ่าตัวตาย การรักษาก็คือปรับฮอร์โมนให้สมดุล ต้องไม่เน้นแต่การให้ฮอร์โมนเพศชายอย่างเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

  • นิตยสารชีวจิต 489
  • www.pobpad.com

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

10 โรคร้ายที่เป็นภัยเสี่ยงตายผู้สูงอายุ

ไทรอยด์ทำงานไม่ปกติ ดูแลตัวเองอย่างไร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.