มะเร็งหลอดอาหาร

กินเหล้า สูบบุหรี่ เสี่ยง มะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งหลอดอาหาร กินเหล้า สูบบุหรี่ ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง

มะเร็งหลอดอาหาร สัมพันธ์กับการกินเหล้าและสูบบุหรี่ โดยมะเร็งชนิดนี้พบในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ เพศชาย ร้อย 5.2 สมาคมรังสีรักษามะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย อธิบายว่า โรคมะเร็งหลอดอาหารชนิดที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยชาวเอเชีย และประเทศไทยเกิดจากเซลล์มะเร็งชนิดแควมัส มักพบในตำแหน่งหลอดอาหารส่วนบนและกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด ตับ และกระดูกได้

โรคมะเร็งหลอดอาหาร มีปัจจัยเสี่ยง 3 ข้อ ได้แก่

-อายุ

มักพบในคนอายุ 50 ปีขึ้นไป และเกิดได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย แต่เกิดในเพศชายได้สูงกว่าในเพศหญิง

  • Cancer Guide

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุว่า กรณีที่อายุเข้าเกณฑ์และมีอาการผิดปกติ เช่น กลืนอาหารไม่สะดวก รู้สึกติดหรือสำลัก มีเสลดปนเลือด อาจคลำต่อมน้ำเหลืองที่คอได้ น้ำหนักลดเพราะกินอาหารไม่ได้หรือกินได้น้อย ควรรีบพบแทพย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโรคต่อไป

 

มะเร็งหลอดอาหาร

-การดื่มสุราและสูบบุหรี่

 

ทำให้ระคายเคืองเยื่อบุบริเวณหลอดอาหารส่วนบนและกลาง

  • Cancer Guide

ต้องงดดื่มสุราและสูบบุหรี่ โดยปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือทำตามคำแนะนำก่อนหน้านี้

-กินอาหารที่มีสารไนไตรต์ ข้อมูลจากสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุว่า อาหารแปรรูปประเภทเนื้อสัตว์ที่สีแดงสดมักใช้สารไนไตรต์เพื่อให้เนื้อมีสีแดงคงสภาพได้นาน เมื่อไนไตรต์ทำปฏิกริยากับสารประกอบบางอย่างในอาหารและสิ่งแวดล้อมจะเกิดเป็นสารไนโตรซามีนก่อมะเร็ง ถ้าเป็นไดเอทิลไนโตรซามีนจะทำให้เกิดมะเร็งที่ตับและหลอดอาหาร ขณะที่เมทิลเบนซิลไนโตรซามีนและเมทิลเฟนิลไนโตรซามีนจะทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาห

  • Cancer Guide

ต้องงดกินอาหารที่ผ่านการปิ้ง ย่าง หันไปใช้การอบแทน เพราะป้องกันไม่ให้เกิดสารไนโตรซามีนได้ งดกินอาหารซ้ำๆ เพื่อลดการสะสมของไนโตรซามีนในร่างกาย ลดหรือเลี่ยงอาหารที่มีการเติมเกลือไนเตรตหรือไรไตรต์ การเลือกซื้ออาหารและเนื้อสัตว์ต้องเลือกชนิดที่ไม่มีสีหรือมีสีชมพูอ่อนๆ ให้สังเกตว่า หากอาหารมีสีแดงสด แสดงว่ามีการเติมไนไตร์ลงไป

หากจำเป็นต้องซื้อเนื้อสัตว์แปรรูปที่มีสีแดงสด ต้องปรุงอาหารโดยการทำให้สุกที่อุณหภูมิเดือด 100 องศาเซลเซียสประมาณ 15 นาทีเสมอ จะทำลายไนโตรซามีนได้ร้อยละ 80

3 ระบบรับสารพิษ ที่คุณต้องรู้ ลดเสี่ยงมะเร็ง!

มะเร็ง ตัวร้ายที่เกิดจาก “อะคริลาไมด์” สารพิษที่แค่กินของร้อน ก็ได้รับไม่รู้ตัว 

Antioxidant Food เลือกเป็น สารอาหารสยบมะเร็งเพียบ